Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Peter Laveson Elektronikproduktion | 08 november 2010

Peter Laveson: 'Note ser ökande order'

Evertiq har inför den stundande Elmiamässan fått en kort intervju med Notes nye vd Peter Laveson.


Vad förväntar ni er för resultat av Elmiamässan? Givetvis ger det oss en bra möjlighet att berätta för nya potentiella kunder om vårt erbjudande, men även en chans att träffa existerande kunder under något annorlunda och trevliga förhållanden. Sen är det alltid intressant att träffa våra branschkollegor och utbyta erfarenheter. Har den ekonomiska kräftgången vänt nu för Note och vilka åtgärder har vidtagits? Note lanserade i början av 2010 ett åtgärdsprogram med en uppskattad positiv resultateffekt på cirka 50 MSEK. Detta åtgärdsprogram exekveras och löper enligt plan. Åtgärdsprogrammet innefattar bland annat stängningar av våra verksamheter i Tauragé (Litauen), Skänninge (Sverige) och Gdansk (Polen). Vi ser positivt på framtiden, men det finns inga genvägar, utan det är hårt jobb som gäller. Under det tredje kvartalet ökade orderstocken med 10% för att vid periodens slut vara drygt 25% högre än vid motsvarande period i fjol. Vilken region satsar Note mest på för ny produktion? Vi satsar på att erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt erbjudande, och det innefattar samtliga våra enheter. Var kundernas produkter ska produceras är givetvis till stor del styrt av kundernas behov. Hur har Notes Nearsourcingstrategi gått det senaste halvåret? Vi vill jobba nära våra kunder och erbjuda en hög grad av flexibilitet och servicenivå. Det är med glädje vi noterar att vårt erbjudande uppskattas av våra kunder. Varför avknoppades Notefied till ett eget bolag/vilka fördelar har detta för Note? Vi ser att Notefied har större utvecklingspotential, och detta tror vi skapar bättre förutsättningar för att den ska kunna realiseras. Det har varit tyst om Note sista halvåret, från att det har varit en strid ström av nyheter. Vad har hänt? Vi jobbar för fullt med att hantera den ökade marknadsaktiviteten och att leverera en bra tjänst till våra kunder. ----- Tack för intervjun.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1