Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2010

Brist på arbetskraft bromsar uppgång

Ett hot mot en fortsatt uppgång är brist på utbildad arbetskraft, vilket 40 procent av företagen anger som ett problem.

Underleverantörernas omsättningsökning fortsätter och lönsamheten har förbättrats för mer än hälften av företagen. För fjärde kvartalet i rad redovisar mer än hälften av företagen en uppgång. Två av tre har ökat omsättningen och lika många förväntar fortsatt ökad orderingång enligt fjärde kvartalets Underleverantörsbarometer som Svensk Industriförening presenterar idag. Ett hot mot en fortsatt uppgång är brist på utbildad arbetskraft, vilket 40 procent av företagen anger som ett problem. På frågan om vilken typ av utbildning man önskar att de anställda ska ha toppar lärlingsutbildning och yrkeshögskola. Ökningen av omsättningen är positiv och en fortsatt ökning av orderingången för två av tre företag är mycket glädjande. Ökningstakten har bromsats upp något jämfört med föregående kvartal. Generellt är det brist på utbildad arbetskraft och inom vissa delbranscher anger ungefär hälften av företagen att det råder brist. Tyvärr är vi inte förvånade. För att locka fler till industrin behövs en bättre bild av möjligheterna inom industrin, inte bara mediefokus i lågkonjunktur, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening På frågan om vilken typ av utbildning som man vill att den framtida arbetskraften ska ha anger 65 procent lärlingsutbildning som intressant eller mycket intressant. 60 procent anger yrkeshögskoleutbildning, 49 procent anger gymnasieutbildning och 35 procent anger högskole- eller universitetsutbildning. – Att de verklighetsnära utbildningarna med praktiska inslag toppar är intressant. Det innebär att företagen bedömer att en del av konkurrenskraften även i fortsättningen sitter i yrkeskompetensen. Det handlar alltså inte bara om teori. Nu svänger skolsystemet och breddar möjligheterna för de utbildningar som efterfrågas vilket såklart är bra, men anpassningen efter företagens behov måste gå snabbare. I dag är det för lång leveranstid på ny kompetens, säger Anders Ekdahl. Svensk Industriförening som har cirka 1.300 medlemsföretag mäter i Underleverantörsbarometern stämningen bland de mindre och medelstora företagen som är underleverantörer till svenska storföretag.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1