Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 november 2010

Saab Dynaics ska varsla 200

Som ett led i en långsiktig strategisk anpassning till förändrade marknadsförutsättningar kommer försvarsindustrikoncernen Saab att omorganisera verksamheten inom affärsområde Dynamics. Saab har för avsikt att varsla drygt 200 tjänster om uppsägning.

Dessutom effektiviseras affärsområde Electronic Defence Systems samt funktioner inom Corporate. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till cirka 500 MSEK. — För att kunna växa och fortsätta vara ett av världens mest högteknologiska företag behöver vi vara kostnadseffektiva och utveckla produkter och tjänster som efterfrågas både i dag och i framtiden. De här strukturåtgärderna innebär att vi koncentrerar verksamheten genom att minska antalet verksamhetsplatser samt effektiviserar inom områden där vi har för höga administrativa kostnader, säger Saabs vd Håkan Buskhe. Affärsområde Dynamics verksamhet i Eskilstuna avvecklas under 2012 och en del av den nuvarande produktionen flyttar till Karlskoga med början 2011. Samtliga tjänster i Eskilstuna omfattas av varslet. Den Motalabaserade Farkostverksamheten inom Dynamics integreras i Englandsbaserade Saab Seaeye Ltd, för att bli världsledande inom undervattensfarkoster för den civila och militära marknaden. Ett svenskt Seaeye-kontor kommer att etableras i Linköping. I Motala berörs samtliga anställda inom verksamhetsområde Undervattensvapen- och Sensorer av varslet. Under förutsättning att pågående diskussioner med potentiella kunder leder till en överenskommelse av långsiktig karaktär, kommer delar av verksamhetsområdet istället att samlokaliseras och integreras med Dynamics i Linköping. Inom Corporate – som omfattar koncernstaber och koncernavdelningar – pågår en analys i avsikt att identifiera åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna. Dialog med berörda fackliga organisationer har påbörjats och varslen påverkar inte Saabs förmåga att genomföra tagna åtaganden. — Tillsammans med de fackliga organisationerna kommer vi nu att genomföra omorganisationen och varslen med omsorg om både den enskilde medarbetaren och verksamheten, säger Håkan Buskhe. Inom affärsområde Electronic Defence Systems pågår flera effektiviseringsåtgärder. Affärsområdets Stockholmsverksamhet samlas på en ort genom att verksamheten i Kista flyttar till Järfälla. Verksamheten i Mölndal flyttar successivt under 2010 och 2011 till Göteborg. Vidare samlas detaljkonstruktion och produktion inom mikrovågsområdet till Göteborg och Centurion i Sydafrika. Det innebär att mikrovågs- och antennkonstruktionen i Järfälla avvecklas. Kostnaderna för samtliga åtgärder uppgår till cirka 500 MSEK, varav drygt hälften inom Dynamics och påverkar i huvudsak rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2010. Åtgärderna förväntas ge en positiv effekt på rörelseresultatet på cirka 200 MSEK på årsbasis med full effekt från 2012. För att fortsätta vara konkurrenskraftigt fortsätter Saab översynen av verksamheten och ytterligare varsel kan inte uteslutas.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1