Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 november 2010

Industriproduktionsindex ökade i september

Industriproduktionsindex (IPI), september 2010: Uppgång för industrin i september.

Industriproduktionen ökade med 2,7 procent i säsongrensade tal i september jämfört med augusti. Vid en jämförelse mellan september i år och motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 10,5 procent i kalenderkorrigerade tal. Produktionen i industrin ökade med 2,7 procent i september jämfört med augusti. Starkast utveckling hade industrin för stål- och metallverk samt industrin för metallvaror. Under tredje kvartalet har produktionen inom industrin ökat med 2,2 procent jämfört med andra kvartalet. Vid en jämförelse mellan september i år och motsvarande månad föregående år ökade industriproduktionen med 10,5 procent. Den årliga produktionsförändringen inom motorfordonsindustrin var liksom föregående månader stark. Uppgången i september var 32,3 procent jämfört med samma månad året innan. Uppgifterna för september månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i augusti jämfört med juli 2010 reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 4,1 procent. Förändringen i produktionen i augusti i år jämfört med augusti 2009 har reviderats ned med 0,8 procentenheter till en uppgång på 8,9 procent. Ökad produktion under tredje kvartalet Näst intill samtliga delbranscher uppvisar en ökad produktion under årets tredje kvartal jämfört med kvartalet innan. Under tredje kvartalet var uppgången starkast inom motorfordonsindustrin, produktionen ökade med 12,8 procent jämfört med andra kvartalet 2010. Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2010 och samma kvartal året innan ökade produktionen med 41,3 procent.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1