Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 november 2010

EU enas om att släppa listan över prioriterade ämnen

Ledamöter av Europaparlamentet (MEP) har enats om att släppa kraven på en lista över prioriterade ämnen för nya begränsningar enligt RoHS-direktivet.

IPC – Association Connecting Electronics Industries har kraftfullt motsatt sig skapandet av listan, och kräver att vetenskap ska ligga till grund för alla framtida RoHS-revideringar. "Vi är oerhört nöjda med de här senaste nyheterna, säger IPC:s ordförande Dennis McGuirk. "Europeiska lagstiftare har lyssnat vid samtalen med IPC och andra för vetenskapligt grundade direktiv." Listan över fyra ämnen för prioriterad bedömning, även identifierade som ”substanser med mycket stora betänkligheter” enligt Reach, föreslogs ursprungligen av EU-kommissionen. I juni röstade parlamentets miljöutskott för att drastiskt utöka listan till att omfatta nästan 40 ämnen. Bland dessa ämnen ingår bromerade flamskyddsmedel (BFR), såsom tetrabrombisfenol-A (TBBPA), det vanligaste flamskyddsmedlet som används i mönsterkort, trots att TBBPA visat sig vara säkert för människors hälsa och miljön av både Världshälsoorganisationen och Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker (SCHER). "Att nämna hela klasser av ämnen i en prioriteringslista skulle orättvist stigmatisera dem som skadliga för människors hälsa och miljön utan en solid vetenskaplig grund”, säger Dennis McGuirk. Under det sista trepartsmötet enades EU-rådet, kommissionen och parlamentets företrädare att nämna de fyra prioriterade ämnen som ursprungligen föreslogs av kommissionen i en icke-bindande redogörelse och inte i specifikt nämnda BFR. "IPC är en liten aktör på den globala politiska arenan och detta är en stor framgång för vår bransch," tillägger McGuirk. Ledamöterna släppte också kravet på att det reviderade RoHS-direktivet ska innehålla ett förbud mot nanosilver. I en kompromiss med medlemsstaterna valde ledamöterna att nämna en framtida "prioriterad översyn" av nanosilver. EU-rådet, kommissionen och parlamentet nådde även en kompromiss om att acceptera att alla produkter kommer att omfattas åtta år efter att direktivet trätt i kraft. Det belgiska ordförandeskapet förväntas möta medlemsstaterna och nå en överenskommelse före veckans slut. Belgien har för närvarande det roterande EU-ordförandeskapet och ansvarar för ordförandeskapet i EU-rådet.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1