Annons
Annons
Ola Borgstedt Elektronikproduktion | 15 november 2010

Orbit One i stadig expansion

Orbit One fyller upp Siemens BT:s tidigare lokaler med ökande produktion.

När Siemens beslutade att flytta delar av sin tillverkning till Kina och Tyskland förra hösten, var Orbit One en av flera offertgivare för att ta över delar av Siemens tillverkning av elektromekaniska ställdon, under tiden produkten fasas ut på cirka 4 år. Detta passade Orbit One bra eftersom man ville expandera i Mälardalen och eftersom man också kunde ta över en hel del personal med god kompetens. Det blev affär, och de nya lokalerna togs över i april, tillsammans med över 70 anställda. De 20 anställda i Järfällafabriken fick flytta till Huddinge i juni. Idag är man över 100 personer, på grund av tillväxt både för de tidigare OrbitOne-produkterna och Siemenssortimentet. I fabriken i Huddinge finns fortfarande en del tomma ytor kvar, och där skall Distatic från Älvsjö flytta in under hösten. Distatic förvärvades av Orbit One i juli i år. Företaget har yt- och hålmontering och tillverkning av små serier av kretskort som kompletterar Orbit One bra. Speciellt är Distatic starka inom prototyptillverkning, vilket Orbit One saknar i Stockholm. På så sätt blir nu företaget en mer komplett tillverkare. Boxbuild — Orbit One vill utveckla en verksamhet som verkar inom enhetstillverkning (boxbuild) och hitta kunder som vill att vi tar helhetsansvar, även för färdiga produkter säger Ola Borgstedt, Marketing Manager på Orbit One. Vi vill gärna vara med från ett tidigt stadium i konstruktion, bygga prototyper samt förbättra konstruktionen för en smartare tillverkning. Orbit One kan förutom att erbjuda tillverkning av kretskort också köpa mekanik, bygga till exempel apparatlåda, testa, konfigurera, programmera, paketera i säljlåda, lagra, distribuera till slutkund och dessutom ta ansvar för eftermarknad. — Vi träffar många små och medelstora företag som är duktiga på att ta fram och sälja sina produkter, men som sedan inser att det är tufft med till exempel tillverkning och logistik som tillkommer, säger Ola Borgstedt. På Orbit One tror man att det är svårt att tillverka endast kretskort i stora serier i Sverige och bli lönsam på det. När produkten är stabil kan den ofta produceras billigt i lågprisländer. Många företag tycker också att det är komplicerat att ta hela sin produkt till främmande länder. Det blir stora avstånd, ofta språkbarriärer och tröga processer. För mindre kunder som har små volymer av väldigt ändringsbenägna och komplexa produkter, är det ofta stora fördelar att ha produktionen i Sverige. Eftermarknad Orbit One erbjuder sig också att ta hand om eftermarknadstjänster åt sina kunder, en tjänst som naturligtvis betingar ett pris. Orbit One håller då ett buffertlager som kunden äger, men där Orbit One kan skicka utbytesdelar inom 24 timmar från felanmälan. Företaget tar också tillbaka en felaktig produkt, för att sedan laga den och eventuellt återanvända. Orbit One har många kunder inom medicinsk elektronik och till exempel olika avancerade system för ljud o bildbehandling där Orbit One varit med vid utveckling och produktionsanpassning av produkten. 15% använder konceptet idag Orbit One har knappt 100 kunder idag, varav 10 är ganska stora. Av kunderna använder sig 10 - 15 av helhetskonceptet idag. — Det går bra att sälja in konceptet till små och medelstora kunder, som tycker det är besvärligt med produktion, säger Ola Borgstedt. Stora industrikunder som redan har egen produktion och distribution är däremot mindre intresserade. De mindre kunderna väljer ofta att låta Orbit One producera deras produkt i stället för att bygga en egen produktion. Smärtsam komponentbrist Komponentbristen som branschen i helhet lider av är svår för företaget. — Vi informerar kunderna om att de måste lägga långa order och förlänga prognoserna, för annars finns det risk för störningar, säger Ola Borgstedt. En del komponentleverantörer kan lova leverans en viss vecka, och en vecka innan leverans kan det hända att den flyttas flera veckor framåt. Inköpsavdelningen är hårt ansträngd. Vi kan ibland hitta komponenter på spotmaknaden, men då till ett högre pris. Då får kunden välja om de vill betala det högre priset. Ola Borgstedt ser för närvarande inga tecken på att komponentbristen lättar. En del leverantörer har blivit bättre, men en del har också blivit sämre. De långa leveranstiderna gäller dock främst elektronikkomponenter, problemet finns inte lika framträdande på mekanikkomponenter. Maskininvesteringar och nyanställningar Orbit One gör löpande maskininvesteringar. Nästa månad kommer företaget att investera i röntgen-utrustning i Ronnebyfabriken. Personellt har Orbit One ökat med 10 till 15 fler anställda i Huddinge-fabriken. I Ryssland har man vuxit till mer än 50 anställda, från 35 anställda för ett år sedan. I Polen är man över 70 idag, från drygt 50 anställda förra sommaren. I Ronneby finns nu cirka 150 anställda, ett antal som enligt företagets policy är en lämplig storlek för att vara snabb och flexibel. Vid ytterligare tillväxt investerar Orbit One om möjligt gärna i en ny fabrik och då för att också öka närheten till kunder. Kalixfabriken har runt 40 anställda och går med hög beläggning. Genom finanskrisen med oförändrad omsättning — Orbit One har klarat resultatet bra genom hela krisen, säger Ola Borgstedt. Vi har inte tappat omsättning – mycket beroende på vårt kundsegment. Vi har mycket lite inom bilindustrin och vi är små på telekom. Under hela krisen har vi legat på budget och därefter expanderat med nya kunder successivt. Företaget har också aktat sig för att bli alltför beroende av en stor kund. De största kunderna bör inte belägga mer än cirka 15% av produktionskapaciteten. Siemensaffären är dock något över, men garanteras genom ett långt kontrakt som säkrar affären. — Nu har vi en ny utmaning att fylla upp vår nya fabrik i Huddinge med mer traditionell elektroniktillverkning och boxbuild, avslutar Ola Borgstedt.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2