Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 15 november 2010

Ingen ökad cancerrisk för renrumsarbetare

En femårig epidemiologisk studie utförd av forskare från Vanderbilt University som omfattar mer än 100.000 anställda inom halvledarindustrin har inte funnit något samband mellan den totala dödligheten och att arbeta i renrum med halvledartillverkning, rapporterar Semiconductor Industry Association (SIA) i dag.

Studien som kostat 7,5 MUSD utfördes av en grupp forskare från Vanderbilt Universitys Institution for Medicin and Vanderbilt-Ingram Cancer Center stöds av ett forskningsanslag från SIA. Två vetenskapligt granskade artiklar med uppgifter om studiens metoder och slutsatser återfinns i ett online-nummer av Journal of Occupational and Environmental Medicine. Den huvudsakliga slutsatsen av studien enligt uppgift från forskarna var att "arbete i USA:s halvledarindustri, inklusive wafer-tillverkning i renrum, är inte associerat med ökad dödlighet i cancer eller i någon särskild form av cancer." Studien fann också inga tecken på ökad dödlighet av andra orsaker eller från all sorts cancer när man jämför anställda i renrum med arbetare som inte arbetar med tillverkning. Studien ingår i en översyn av arbetsliv och bedömning av kemisk exponering för 100.081 anställda i USA:s halvledarföretag mellan 1968 och 2002. Studien inkluderar 14.280 arbetstagare vars anställning började före 1983. "Att skydda hälsa och säkerhet har alltid haft högsta prioritet i vår bransch”, säger SIA:s ordförande emeritus George Scalise. "SIA:s medlemsföretag medger att halvledartillverkningsprocessen nödvändigtvis förutsätter användning av potentiellt farliga kemikalier och material, och har genom åren stöttat flera oberoende epidemiologiska studier för att avgöra om anställda inom chiptillverkning är föremål för ökade hälsorisker. Syftet med Vanderbiltstudien var att avgöra om det finns en ökad risk för cancer bland arbetare inom wafertillverkning jämfört med andra arbeten inom halvledarkomponenter eller den allmänna befolkningen.” "Dessa resultat bekräftar resultaten från flera tidigare självständiga epidemiologiska studier, och understryker effektiviteten i program och praxis som genomförs av halvledarindustrin för att säkerställa hälsa och säkerhet flr arbetskraften" fortsätter Scalise. "SIA kommer att fortsätta att avsätta betydande resurser och energi för att stödja forskning och program som kommer att öka vårt mål att uppnå ständiga förbättringar inom industrihälsa, säkerhet och miljöpraxis" avslutar George Scalise.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1