Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 november 2010

IPC rasar mot Greenpeace

IPC kritiserar den senaste versionen av Greenpeace "Guide to Greener Electronics" för dålig forskning och metodik.

Guiden rankar företag utifrån förbrukning av farliga ämnen, återvinning och energiförbrukning. IPC säger följande om guiden: "Greenpeace kommer att fortsätta att nedvärdera ledande tillverkare av hemelektronik, eftersom de stödjer en agenda som grundar sig på fel vetenskap. Flera datortillverkare fick låga poäng eftersom de är inte mer aktiva i att ta bort bromerade flamskyddsmedel.” Forskning stöder inte behovet av att fasa ut alla bromerade flamskyddsmedel. Faktum är att både Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska kommissionens forskningsprogramskommitté för hälsa och miljö har gjort en separat och utförlig vetenskaplig bedömning av tetrabrombisfenol A (TBBPA), ett vanligt flamskyddsmedel, och båda har funnit att TBBPA inte är skadlig för människor eller miljö. Dessutom är IPC, på uppdrag av sina medlemmar, mycket oroat över Greenpeaces taktik ”att vara öppna för en begränsning av ... bromerade flamskyddsmedel ... " Denna formulering innebär att Greenpeace vill att företagen ska bidra till att RoHS-direktivet kommer att utsträckas till att förbjuda alla bromerade flamskyddsmedel. En demonisering av vissa ämnen utan vetenskaplig grund kan leda till industrin tar hjälp av ämnen som har en ännu större inverkan på miljön, eller gör att resurserna brukas ineffektivt. IPC begär att icke-statliga organisationer och myndigheter antar vetenskapliga principer när de bedömer ämnen och vill införa förbud mot kemikalier, skriver elektronikknett.no
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1