Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mattias Lindhe Elektronikproduktion | 18 november 2010

Flextronics fokuserar framåt

Evertiq har mött Mattias Lindhe, Vice President för Flextronics Special Business Solutions, som berättar om företagets framtida strategi.

Sverige har alltid varit viktigt för Flextronics, som ständigt ser över möjligheter att bredda sin serviceportfölj i landet. Skandinavien och norra Europa som helhet är en kreativ region, säger Mattias Lindhe. Var kunderna vill att Flextronics ska verka styr dock placeringen av föregets verksamheter. Ett tecken på att Flextronics satsar i Sverige är köpet av Proxy Electronics detta gav företaget fick ett nytt ben och unik kompetens kring digital tv-boxar. Företaget undersöker nu möjligheter att bredda serviceportföljen. Flextronics vill hitta ”sweetspots” för att stå ut i jämförelse med andra leverantörer. Någon specifik produktionsstrategi är det inte frågan om, men däremot en strategi för vilket kundsegment företaget skall sikta in sig på - att identifiera inom vilka segment per region där Flextronics kan vara mest unikt. Planeringshorisonten sträcker sig 3 år framåt, med en treårsplan både siffermässigt och planmässigt hur verksamheten skall bedrivas. Strategihorisonten kan dock sträcka sig ytterligare ett par år, menar Mattias Lindhe. På frågan om hur väl positionerat Flextronics är inom medicinteknik svarar Mattias Lindhe att företaget har ett antal fabriker som är certifierade för medicinteknik i Österrike, Tyskland, Norge och Irland. Det finns för tillfället inget behov av flera produktionsenheter. Detta gäller dock spetstekniken inom medicinteknik som behöver certifieringar. För kringutrustning krävs det däremot inte, utan den hamnar inom segmentet industrielektronik. — Trenden för Sverige går mot high level assembly – slutförädling och slutkonfigurering innan leverans till kund, säger Mattias Lindhe. Detta gäller speciellt för större och tyngre produkter. Sådana som inte passar att tillverka på avlägsna platser och för att därefter skeppa dem, vilket kan vara dyrt och tidskrävande. Satsar på hela kedjan Flextronics började sin verksamhet i Sverige som kretskortstillverkare, men har vuxit och utökat tjänsteutbudet till vad som händer både bakom och efter produktionen. Det gäller allt från designtjänster, utveckling, producerbarhet, industrialisering, logistik, och att få ut produkterna till kund. Dessutom tillkommer eftermarknadstjänster, att ta hem fältreparationer och att hålla utbyteslager. — Så trenden i Europa pekar på att kretskort blir en hyllvara, säger Mattias Lindhe. Fokus blir på systemkonfigurationen och slutkonfiguration. Vid små volymer eller vid hög produktmix kan ren kretskortsproduktion fortfarande vara lönsamt. Risker vid outsourcing Riskerna att producera i exempelvis Kina är ur ett kostnadsperspektiv dels att man har mycket kapital bundet under transporten, och dels problemet att säkra sina IP-rättigheter, så ingen kopiering sker. — Trenden går mot att titta på varje fall för sig. Är det lönsamt att producera regionalt gör man det, säger Mattias Lindhe. Det går mer mot one-stop-shoping. Kunden får då bara ett interface, med mekanik och kretskort tillsammans som en helhetslösning. Vi vill fokusera mot ”total landed cost” (TLC) där man tittar på kostnaden för att få produkten till kundens marknad och hjälper kunderna med att ta fram verktyg för att se detta. På så sätt kan kunden beräkna slutpriset, materialpriser, fraktkostnader, bundet kapital, men även se på utanfördirektiv såsom miljöfaktorer Erbjuder eftermarknadstjänster Flextronics erbjuder kunderna att ta hand om hela produktförvaltandet eller delar därav, till exempel att hålla reservdelsförråd. Företaget kan ansvara för att specifikationerna hålls, att produkten går att producera under längre tid, och att inga last time buy-situationer ställer till problem. Fortfarande är det kunden som äger affären. Lagerhållning och distribution kan ingå i konceptet. Just nu finns en trend att kunderna efterfrågar ansvar för leverantörskedjan – att erbjuda försörjning av komponenter, där Flextronics tar ansvaret för att påverka både pris och ledtider. Ofta kan Flextronics hitta ekvivalenta komponenter, med bra avtal och bra kontakter som ger Flextronics en fördel. Detta skapar en stark och robust leverantörskedja som för Flextronics är en konkurrensfördel när det är komponentbrist. Vill vara med tidigt Ett önskvärt scenario för Flextronics är att efter att kunden fått idén till sin konstruktion, så sätter sig parterna ner för att välja komponenter där Flextronics kan få bra pris, och placerar komponenterna så korten blir lätta att tillverka, för att sedan konfigurera kortet på ett sätt så att det går lätt att testa. Detta ger kortaste och billigaste upprampningstiden, plus att man får den mest kostnadseffektiva slutprodukten. Lokala konstruktionstjänster Konstruktionstjänsterna är oftast kopplat till den lokala marknaden. — Ska man sälja konstruktionstjänster ska man göra det på lokal basis. Båda parter ska prata samma språk och ha samma handgripliga arbetskultur. Dessutom är det önskvärt att man befinner sig inom samma tidszon, eller åtminstone inte för långt ifrån varandra, avslutar Mattias Lindhe.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2