Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 november 2010

Dator- och elektronikindustri gav störst bidrag till lageruppbyggnad

Industrin byggde upp lagren med 2,7 miljarder kronor under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en uppgång med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet.

Även jämfört med tredje kvartalet 2009 har den totala lagerstocken inom industrin ökat. Ökningen uppmättes till 2,1 procent, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Tendensen med stigande lager fortsatte även under det tredje kvartalet 2010. Uppgången under det tredje kvartalet uppmättes till 2,7 miljarder kronor eller 1,5 procent jämfört med det andra kvartalet. Lager av insatsvaror bidrog med 1,7 miljarder till uppgången under det tredje kvartalet efter att ha haft en svagare utveckling under det andra kvartalet. I jämförelse med tredje kvartalet 2009 har industrins totala lager ökat med 2,1 procent. Industrisektorn brukar delas in i fem huvudgrupper. Bland dessa huvudgrupper svarade industrin för investeringsvaror för större delen av uppgången under kvartal 3. Den totala lagerökningen var 2,2 miljarder kronor i jämförelse med andra kvartalet, vilket motsvarar en förändring på 2,9 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2009 har den totala lagerstocken inom industrin för investeringsvaror ökat med 5,5 procent. Under andra kvartalet 2010 steg värdet på de totala lagren med 4,0 miljarder kronor, vilket innebär en revidering uppåt med 0,2 miljarder från föregående publiceringstillfälle. Dator- och elektronikindustri störst bidrag Inom tillverkningsindustrin var det främst industrin för datorer och elektronik (SNI 26) som bidrog till uppgången i industrins totala lager under det tredje kvartalet. Lagren ökade där med 1,9 miljarder kronor eller 10,7 procent jämfört med föregående kvartal. Dator- och elektronikindustrin tillsammans med industrin för motorfordon (SNI 29), kan förklara hela lagerökningen inom industrin under tredje kvartalet.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1