Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 november 2010

Idag lanseras ISO 26000 för socialt ansvarstagande

Idag lanserar SIS, Swedish Standards Institute, den första globala standarden för hållbar utveckling, ISO 26000. Den berör såväl miljöfrågor som mänskliga rättigheter och många andra frågor inom socialt ansvarstagande.

Det har tagit fem år att ta fram ISO 26000 i en omfattande process där 99 länder, 42 tunga internationella organisationer som exempelvis WHO, Global Reporting Initiative, OECD och FN och ett antal svenska företag och organisationer som IKEA, ABB, Atlas Copco, Electrolux, Stockholms Läns Landsting, Världsnaturfonden WWF, Ericsson och Volvo, har deltagit. Svenska företag tjänar på att berätta att de tar samhällsansvar Svenska företag tjänar pengar på att ta socialt ansvar – särskilt om de vågar berätta om det. Det visar en färsk kvantitativ undersökning med 1000 respondenter, gjord av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av SIS. Hälften av de svenska konsumenterna tycker det är viktigt att de produkter eller tjänster de köper främjar samhället och miljön. Hela 85 procent kan tänka sig att betala mer för en vara från ett företag som arbetar aktivt med socialt ansvarstagande. Och 63 procent tycker att företag kommunicerar för lite kring sitt sociala ansvarstagande. – ISO 26000 hjälper företag och organisationer att arbeta bättre med socialt ansvarstagande och miljöfrågor. De får systematisk koll på sitt hållbarhetsarbete och kan då bättre kommunicera det till omvärlden. Transparens är en viktig del i systemet, företag måste föra en dialog med intressenter och det sociala ansvarstagandet måste få en stark position i ledningen. Det ger en stabil grund att kommunicera hållbarhetsarbetet på ett bra sätt, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS samt internationell projektledare för ISO 26000. Vidare visar SIS undersökning att 56 procent av svenska konsumenter anser att det är självklart att organisationer och företag ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande. Mer än hälften vill att företag underlättar för dem att fatta köpbeslut som främjar samhället och miljön och 94 procent vill och kan tänka sig att företag tar den rollen. Konsumenterna känner också en stark tillit till företag som kommunicerar sitt arbete i samhällsansvarsfrågor. Den första globala standarden i sitt slag Standarden är den första i som tar ett helhetsgrepp och som är så brett förankrad. Den omfattar exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, främjar rättvisa arbetsvillkor, tar upp en bred aspekt på miljö- och klimatfrågor, har tydliga krav på hur företag ska uppföra sig etiskt och visa hög grad av transparens, främjar konsumentskydd och behandlar frågor som korruption och mutor. – Vi ser en stark trend att konsumenter efterfrågar att företag arbetar med socialt ansvarstagande. Denna helt nya globala, breda standard underlättar för svenska företag och organisationer att bli bättre och arbeta effektivt med de här frågorna, inte bara på hemmaplan. Framför allt stöder standarden hållbar handel och skapar ett gemensamt språk med länder som Kina, Brasilien, Kenya och Saudiarabien. Det känns otroligt roligt och viktigt att vi efter fem års intensivt internationellt arbete äntligen kan lansera ISO 26000, säger Kristina Sandberg. – Världsnaturfonden WWF arbetar med utvalda företag för att visa att det finns lösningar på de mest angelägna miljöhoten. ISO 26000 ger oss ett mycket bra verktyg för att prata med och välja rätt företag för samarbeten. Samtidigt ger den oss möjligheter till förbättringar internt men framförallt i arbetet med företag i andra länder, säger Staffan Söderberg chef företagssamarbeten på Världsnaturfonden WWF.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1