Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 november 2010

HMS redo för kraftig expansion

HMS Network är redo att expandera med nyanställningar och fler bolagsstarter. Marknaden i Japan är inte lika het för bolaget som tidigare men Nordeuropa och Tyskland är högaktuella för bolaget just nu.

HMS Networks anser sig ha gott om finansiellt utrymme för att genomföra en expansion och ser det inte som något större problem om rörelsemarginalen skulle hamna något under 20 procent temporärt. Detta eftersom företaget vinner både högre intäkter och bättre lönsamhet på sikt. Detta meddelar HMS Networks VD Staffan Dahlström till Nyhetsbyrån Direkt. Expansionen kommer inte att innebära att bolaget tar till priset som vapen för att vinna marknadsandelar, understryker han. Marknaden för HMS Networks produkter är inte särskilt priskänsliga eftersom de enbart utgör en mindre del av kundens totala produktionskostnad. Dahlström spår att HMS Networks bruttomarginal kommer att hålla sig runt 60 procent framöver skriver Direkt. HMS Networks marknad för inbyggda kommunikationsmoduler delas in i två delar. Dels den öppna marknaden där kunderna saknar egen kompetens eller kapacitet. Dessa kunder köper in modulerna externt. Sedan finns det den mer slutna marknaden som består av stora industriella kunder med egen utveckling och produktion av egna kommunikationsmoduler till sina produkter. Exempel på sådan bolag är Siemens och Mitsubishi Electric. Den öppna marknaden värderas till närmare 1,5 miljarder kronor. Den slutna marknaden uppskattas vara värd mellan 6 och 8 miljarder kronor. Denna marknad är svårare att bearbeta eftersom en allmän åsikt bland dessa större bolag är att de egenutvecklade produkterna oftast är minst lika bra. Däremot är det intressantare att ta hjälp av externa leverantörer när det gäller periferiprodukter, skriver Direkt.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1