Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 november 2010

Köper hård- och mjukvara för 32,4 miljarder

Företagens utgifter för IT, 2009: Företagen köper hård- och mjukvara för 32,4 miljarder kronor.

Företag inom informations- och kommunikationsbranscher stod för en fjärdedel av alla företagsinköp av hård- och mjukvara i Sverige. Företagen med 250 anställda eller fler köpte hård- och mjukvara för 19,8 miljarder kronor. Totalt köpte svenska företag hård- och mjukvara under 2009 för 32,4 miljarder kronor. När det gäller datautrustning är det tre branscher som utmärker sig. Tillverkningsindustrin, handel och företag inom information och kommunikationsverksamhet. Dessa tre branscher står tillsammans för nära två tredjedelar av de totala utgifterna för datautrustning. Det är även samma branscher som har störst utgifter för telekommunikationsutrustning. Här utmärker sig företagen inom information och kommunikation genom att stå för nära hälften av utgifterna. Företagen inom tillverkningsindustrin, inom information och kommunikation tillsammans med företagen inom bank och försäkring står för 60 procent av utgifterna för mjukvara, vilket motsvarar 10,5 miljarder kronor. De sammanlagda utgifterna för mjukvara uppgår till 17,6 miljarder kronor och hårdvara till 14,8 miljarder kronor varav utgifterna för datautrustning uppgår till 10 miljarder kronor och utgifterna för telekommunikationsutrustning 4,8 miljarder kronor. Tillverkningsindustrin störst på leasing Leasingen uppgick 2009 till 6,7 miljarder kronor. Företagen med 250 anställda eller fler står för 59 procent av leasingutgifterna. Av branscherna är det tillverkningsindustrin som är störst med leasingutgifter på 1,8 miljarder kronor. Leasingen är uppdelad på operationell leasing (5,5 miljarder kronor) och finansiell leasing (1,2) miljarder kronor. Med utgifter för IT avses köp av data- och telekommunikationsutrustning och programvara samt hyra och leasing av data- och telekommunikationsutrustning.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2