Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 november 2010

Hållbarhet i inköp & sourcing avgörande för vinst

Hållbar utveckling har ofta använts som modeord, men nu har det blivit en fast del av företagens strategi. Många företag tillämpar strikt principer för hållbarhet inom inköp och supply chain management, finner en ny studie.

Studien som utförts av Roland Berger Strategy Consultants och Bundesverband Materialwirtschaft, und Einkauf Logistik (BME - Association of Materials Management, Purchasing and Logistics), har titeln Sustainable sourcing – Next level in procurement excellence . Mer än 250 beslutsfattare från inköp, supply chain management och logistik har deltagit i studien. "Inom en snar framtid kommer hållbarhet att spela en avgörande roll i företagens konkurrenskraft och acceptans”, säger Roland Schwientek, Partner på Roland Berger Strategy Consultants. "Det kommer därmed också påverka de traditionella målen för inköp: pris, kostnad, tid, leveranspunktlighet och produktkvalitet." Företagen använder sig inte bara av ekonomiska aspekter i sina beslut och processer, utan också sociala och ekologiska hänsyn. Till exempel genom att förverkliga hållbar utveckling inom inköp, till företag som lovar att tillämpa antitrustavtal och vidta åtgärder mot korruption, barn- och tvångsarbete och att noggrant följa de mänskliga rättigheterna, miljö- och hälsoskydd samt rättvisa arbetsvillkor. Uthållig lönsamhet är inte en motsägelse i sig Den goda nyheten är att hållbarhet och lönsamhet inte utesluter varandra. För den överväldigande majoriteten av de tillfrågade (83%) som intervjuades av Roland Berger och BME, är "ekonomiska beräkningar" den främsta drivkraften bakom deras hållbarhetsarbete. Därefter kommer kundernas krav (78%) och företagets filosofi (77%). För Schwientek visar dessa resultat "hur rigoröst hållbarhet håller på att genomföras inom inköp, redan i dag." Studien visade vissa regionala skillnader i hur mogen en hållbar verksamhet är: Västeuropa är i täten, följt av Nordamerika. I Västeuropa är 44% av leverantörerna mogna eller mycket mogna i termer av hållbarhet, i Nordamerika 32%. Sydamerika, Central- och Östeuropa och Asien är just nu i en tidig utvecklingsfas. 38% involverar aktivt leverantörer i deras hållbarhetsåtgärder Enligt undersökningen kommer hållbarhet vinna betydligt i betydelse under de kommande fem åren. Redan idag finns många beslutsfattare som ingår samarbeten endast om deras affärspartner godtar deras uppförandekod. De som bryter denna uppförandekod drabbas av sanktioner, inklusive att utestängas från framtida avtal. En dryg tredjedel av de tillfrågade i undersökningen (38%) har infogat detta i arbete med sina leverantörer. Men att integrera flera nivåer i distributionsleden är fortfarande i ett tidigt skede: endast 20% har kontakt med leverantörer från den andra nivån och färre än 5% med dem på den tredje nivån. Graden av genomförande vad gäller inköp varierar också. Enligt studien är hållbarhet inbäddat i företagens mål på nästan hälften av alla företag, men endast en fjärdedel har använt den för att identifiera specifika områden för åtgärder och aktiviteter för inköp. 66% är övertygade - hållbarhet lönar sig De flesta av företagen (89%) som deltagit i studien uppger att de inte mäter, eller kan inte mäta, det mervärde som hållbarhet ger. Men det ändrar inte stödet för en hållbar verksamhet: 66% av de tillfrågade är övertygade om att hållbarhet lönar sig. "Studien visar att hållbarhet har blivit hårdfakta, säger BME vd Holger Hildebrandt. Berger Partner Schwientek tillägger: "Vinnarna i denna utveckling kommer att vara de företag som ser hållbarhet som en ny källa till värdeskapande. Att använda det här kommer att innebära en helt ny affärsplan."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2