Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 november 2010

ABB tar order värd 125 miljoner dollar i Belgien

ABB har tagit hem en order värd 125 miljoner dollar från det belgiska företaget C-Power NV på en överföringslänk för att ansluta en vindkraftpark 30 kilometer utanför den belgiska kusten till elnätet på land.

Kraftlänk ska transportera 325 megawatt grön el till det europeiska elnätet. ABB:s enheter Offshore Wind Connections i Västerås samt High Voltage Cables i Karlskrona levererar ordern. Kraftlänken är en del av utbyggnaden av vindkraftparken Thornton Bank. I projektets första fas byggdes sex vindturbiner med en total kapacitet av 30 megawatt, vilka anslöts till land via en temporär länk levererad av ABB. Den andra och tredje fasen innebär att ytterligare 48 vindturbiner ska byggas samt att hela vindkraftparken med en total kapacitet av 325 megawatt ska få en permanent länk till fastlandet. ABB ska ansvara för systemkonstruktion, tillverkning, leverans och driftsättning av den havsbaserade transformatorstationen inklusive plattformen, såväl som de sjö- och landbaserade kabelsystemen. ”Att ansluta förnybara energikällor till elnätet är en viktig del i ansträngningarna att tillgodose den ökande efterfrågan på el och samtidigt motverka klimatförändringar”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB har den teknik, kompetens och erfarenhet inom området som krävs för att stödja kunder som C-Power att uppnå dessa mål.” Vindturbinerna ska anslutas via undervattenskablar för mellanspänning fram till transformatorstationen till havs där spänningen höjs till 150 kV och överförs till elnätet på land. Inmatningen i elnätet kommer att ske vid transformatorstationen Slijkens i Bredene, cirka 3 kilometer in från kusten. Vindkraftparken planeras att tas i drift 2013 och förväntas reducera koldioxidutsläppen med 450 000 ton per år jämfört med de mest effektiva gasdrivna kraftverken. Vindkraftparken förväntas generera 1 000 gigawattimmar el per år, motsvarande behovet för 600 000 människor i Belgien.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2