Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 november 2010

Snabb återhämtning för elektronikkomponenter under 2010

Den tyska marknaden för elektronikkomponenter kommer att öka ungefär 24% till knappt 15 miljarder euro i år, rapporterar branschorganisationen ZVEI Electronic Components and Systems.

För det kommande året räknar ZVEI med en hållbar återhämtning i den globala ekonomin med en omsättning på nästan 16 miljarder euro i Tyskland (en ökning med 6%). "Detta innebär att krisen är definitivt bakom oss", säger Dr Martin Stark, ordförande i föreningen. Världsmarknaden för elektronikkomponenter kommer att stiga mer uttalat än den europeiska marknaden under 2010: en ökning med nästan 30%. Europa kommer att öka 25% till nästan 63 miljarder USD. Med en tillväxt på 6% (på USD-grund) kommer den europeiska marknaden att nå en omsättning på nästan 67 miljarder USD nästa år, alltså nästan att nå 2007 års nivåer. Återhämtningen av marknaderna stärks av den snabbt ökande efterfrågan på komponenter inom segmenten industri- och fordonselektronik. Dessutom har investeringarna i industriländerna också ökat. Den ökade efterfrågan på komponenter för användning i segmentet förnybar energi, som vind- och solenergi, bidrar till att området industriell elektronik får en stark ökning av försäljningen. Den betydande ökningen i efterfrågan i Asien / Stillahavsområdet har också bidragit till återhämtning av marknaden. Denna region kommer att ha den starkaste tillväxten: en uppgång runt 33% till 239 miljarder USD under 2010. Som en följd av den ekonomiska krisen förra året har den globala produktionskapaciteten minskat. Under tiden har den oväntat kraftiga ökningen av efterfrågan på elektronikkomponenter orsakat en bristsituation på vissa områden. Bristen på grundläggande material, till exempel ädelmetaller, och de stigande energipriserna utgör en extra börda för näringslivet. För 2011 förväntar sig ZVEI en marknadstillväxt med ensiffriga procenttal. Denna låga tillväxttakt jämfört med 2010, beror främst på den minskade utvecklingen av den globala ekonomin och det faktum att lagren kommer att fyllas på.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1