Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 01 december 2010

4G betyder nya stora möjligheter med M2M

De flesta företag planerar att investera i 4G men är oroade över priset. Men investeringen kan i realiteten lätt visa sig att bli en besparing.

För M2M (Maskin-till-Maskin kommunikation) börjar spela en allt viktigare roll när det gäller kvalitetsökningar och kapacitetsutnyttjanden och sett i det ljuset är 4G en kostnadsbesparande investering. M2M-tekniken kan hjälpa industriföretagen i den internationella konkurrensen; inte minst öppnas nya möjligheter för övervakning, styrning och avläsning med 4G-standarden. Med det nya 4G-nätet blir M2M mer funktionellt genom att 4G kan utnyttja befintlig infrastruktur samtidigt med att den baseras på IP-data och inte bara är optimerat på röstkommunikation. Med det öppnar G4-nätet möjligheter för en delvis ny affärslogik inom M2M. Mer intelligens, snabbare uppkoppling och möjlighet att prioritera trafiken i 4G-nätet, jämfört med nuvarande standarder. Ett exempel på besparande och funktionell M2M kan finnas inom produktion av livsmedel, där varje minut är dyrbar och ett avgörande krav är att det inte får gå mer än en mycket begränsad tid mellan skörd och processad, fryst och förpackad produkt. Detta kräver enorm resurskapacitet. Eller gör det? Med M2M blir det enklare. En rimlig lösning är att skördemaskinen via G4-nätet talar om att ”nu är vi igång” samt storleken på och beräknad ankomsttid för skörden. Informationen skickas till fabrikens planeringssystem och säkerställer produktionskapacitet. Lastbilen som senare transporterar skörden till fabriken skickar därefter mer information om ankomsttid och mängd, för finplanering. Sådana lösningar är i slutändan mycket effektiva eftersom kapacitetsutnyttjandet maximeras. Med ett påkopplat spårbarhetssystem kan man också få en kontinuerlig kontroll på kvaliteten i just denna specifika skörd. Ett annat område med potential inom M2M är underhåll. Kostnaderna för underhåll är omvittnat väldigt höga. Flera internationella studier pekar exempelvis på att onödigt underhåll uppgår i många fall till en anläggnings årliga vinst. Även för maskinparken i fabrikerna har M2M allt ökande betydelse i och med att man kan lägga mer intelligens för tillståndsbaserat underhåll centralt och mer avhjälpande underhåll lokalt. Avancerade maskiner är mycket dyra investeringar som skall kunna ge bra avkastning. Tyvärr kan kostnader för stillestånd eller icke optimalt utnyttjande ibland bli en kostsam affär som urholkar investeringen. Med M2M kan man istället till exempel låta maskintillverkaren själv, via 4G-modem övervaka och optimera inte bara en maskin utan många maskiner på global basis från en central punkt. Detta är som synes en förändrad affärslogik med en ny och mer effektiv rollfördelning mellan maskintillverkare och produktionsanläggningen. Med den nya tidens mycket snabbare M2M kopplad till 4G får svensk industri många fler möjligheter för automatisering och kommunikation mellan geografiskt spridda enheter. Det gäller hela tiden att ligga före och göra ny teknik praktisk för att öka produktiviteten i produktionen. Christer Ramebäck Senior Vice President Prevas AB
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2