Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 december 2010

EU-böter för sex LCD-tillverkare i kartell

Europeiska kommissionen har bötfällt sex LCD-panelproducenter som ska betala totalt 649 miljoner euro för att de genom en kartell skadat europeiska köpare av TV-apparater, datorer och andra produkter som använder LCD-komponenter.

De sex är Samsung Electronics, koreanska LG Display och de taiwanesiska företagen AU Optronics, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes och HannStar Display Corporation. Samsung Electronics slipper böter enligt kommissionens program för förmånlig behandling, eftersom det var först med att lämna information om kartellen. Artikel 101 i EU-fördraget förbjuder prisöverenskommelser och andra konkurrensbegränsande åtgärder. "Utländska företag, precis som europeiska, måste förstå att om de vill göra affärer i Europa måste de spela rättvist. De berörda företagen visste att de bröt mot konkurrensreglerna och vidtog åtgärder för att dölja deras olagliga beteende. Den enda förståelse vi kommer att visa är för dem som anger en kartell och hjälper till att bevisa dess existens”, säger kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitik Joaquín Almunia. Kartellen har funnits mellan oktober 2001 och februari 2006. LCD-paneler är den viktigaste komponenten i tunna plattskärmar som används i tv-apparater och datorskärmar. Under fyra år enades företagen om priser, inklusive prisklasser och minimipriser, utböt information om framtida produktionsplanering, kapacitetsutnyttjande, prissättning och andra kommersiella villkor. Kartellmedlemmarna höll månatliga multilaterala möten och ytterligare bilaterala möten. Sammanlagt möttes de cirka 60 gånger huvudsakligen på hotell i Taiwan för vad de kallade "the Crystal meetings". Dessa avtal hade en direkt påverkan på kunder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eftersom den stora majoriteten av TV-apparater, datorskärmar och bärbara datorer med LCD-paneler som säljs inom EES kommer från Asien. Undersökningen som kommissionen gjort visar att företagen var medvetna om att de bröt mot konkurrensreglerna och att de vidtog åtgärder för att dölja platsen och resultaten av mötena. I ett dokument begärs alla "att ta hand om säkerhets- och sekretessfrågor och för att begränsa skriftlig kommunikation", vilket påminner på dram-undersökningen som inleddes 2002 och avslutades i maj 2010. Böter Kommissionen har fastställt bötesnivån med hänsyn till företagens försäljning av de berörda produkterna inom EES, den mycket allvarliga arten av överträdelse och dess omfattning och varaktighet inom EES. Samsung Electronics fick full immunitet enligt kommissionens 2002 Leniency Notice, eftersom det väckt kommissionens uppmärksamhet för kartellen och givit värdefull information för att bevisa överträdelsen. Viss rabatt på bötesbeloppen gavs också för några av de andra företagen för samarbete med komissionen: LG Display (50%), AU Optronics (20%) och Chunghwa Picture Tubes (5%). Förutom denna minskning fick också LG Display en del reduktion av bötesbeloppet för sitt deltagande i kartellen under 2006, eftersom det var det första företaget som lade fram bevis för att kartellen fortsatte efter 2005 (så kallad partiell immunitet). Inget av företagen uppfyllde villkoren för en nedsättning av böterna enligt punkt 35 i kommissionens riktlinjer från 2006 om böter (oförmåga till betalning av fordringar), vilka två av dem hade ansökt om. De individuella böterna är följande: - Samsung Electronics: 0 euro - LG Display: 215 miljoner euro - AU Optronics: 116,8 miljoner euro - Chimei InnoLux Corporation: 300 miljoner euro - Chunghwa Pictures Tubes: 9,025 miljoner euro - HannStar Display Corporation:8,1 miljoner euro
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2