Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 10 december 2010

Världens chipmarknad växer 4,6% 2011

Efter att halvledarindustrin avslutat ett av sina mest framgångsrika år 2010 är marknaden positionerad för en fortsatt, om än långsammare, tillväxt 2011 enligt den senaste prognosen från Gartner.

Intäkterna från världens halvledarleverantörer beräknas till totalt 314 miljarder USD år 2011, en ökning med 4,6% från 2010 års beräknade intäkter på 300,3 miljarder USD. Halvledarintäkterna växer med 31,5% 2010, eftersom industrin väntas överträffa 300 miljarder USD för första gången i historien. Dock började det tredje kvartalet med en blygsam korrigering, och Gartners analytiker uppskattar att den kommer att fortsätta under kvartal fyra. "Tredje kvartalets sekventiella omsättningstillväxt var under säsongsnormen, och företagen indikerar att fjärde kvartalets tillväxt också kommer att vara det och sannolikt bli negativ för första gången under sex kvartal", säger Bryan Lewis, Research Vice President på Gartner. "Det tredje kvartalet 2010 var en vändpunkt, när utnyttjandegraden i fabrikerna nådde en topp vid halvårsskiftet och därefter började ledtiderna minska och också de genomsnittliga försäljningspriserna. Stark elektronikförsäljning inför julhelgen kommer att vara viktig för att hålla den blygsamma korrigering i schack när vi går in i 2011." Prognoserna för minnessegmentet visar på den starka tillväxten 2010 när intäkterna ökar 49,8 %. Dock är minnesmarknaden det enda segmentet som beräknas minska under 2011, med -2,4 %. DRAM väntas minska med -15,6 % 2011 till följd av att efterfrågan på PC blir svagare och att priserna på DRAM då sjunker. NAND-minnen väntas dock växa 24%, eftersom det är det viktigaste lagringsmediet som konstruerats in i många konsumentprodukter. Från ett applikationsperspektiv kommer smartphones, mobila datorer och surfplattor elda på tillväxten för halvledare tills 2014. Surfplattor får en snabb tillväxt på grund av framgången med Apples iPad, och marknaden kommer att fortsätta att ha en stark tillväxt med ökad konkurrens inom denna sektor. Gartner uppskattar att halvledarintäkterna från surfplattor kommer att växa från 2,4 miljarder USD under 2010 till 17,8 miljarder USD under 2014. På PC-marknaden har konsumenternas inköp varit lägre än väntat, och företagens ersättningscykel försvagats. Dock är en del av denna nedgång beroende på att surfplattorna säljs starkare än väntat. Halvledarintäkterna från datorer beräknas till totalt 64 miljarder USD 2010, en ökning med 34,8 % från 2009. År 2011 beräknas halvledarintäkterna från PC-marknaden minska med 3,2% till 62 miljarder USD. Nedgången är ett resultat av minskade DRAM-priser 2011. Omsättningen för andra halvledarkomponenter i PC, som CPU, kommer att öka. Utsikterna för mobiltelefonproduktion har förbättrats. De totala halvledarintäkterna från mobiltelefoner taktar på totalt 48.7 miljarder USD år 2010, en ökning med 23,2 % från 2009. Under 2011 beräknas intäkterna i världen från mobiltelefoner uppgå till 55,4 miljarder USD, en ökning med 13,6% från 2010.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2