Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 december 2010

Dynamic Precision huvudägare i Notefied

När Notes CAD- och komponentdatabas nu knoppats av blir Dynamic Precision huvudägare. Note kvarstår dock som minoritetsägare.

Note har valt att skilja ut tekniken i Notefied eftersom bolaget har ändrat strategi. Anders G. Johansen, som arbetat för Note som product & system application manager i drygt fyra år, blir huvudägare genom sina bolag Dynamic Precision i Norge, Dynamic Precision AB i Sverige, Dynamic Precision Sp z.oo i Polen Komponentdatabasen, som kunderna använder för konstruktion och val av komponenter, köptes av Note 2007 för att användas som Notefied i närsourcingkonceptet. Under åren som gått har databasen utvecklats till ett alltmer kraftfullt verktyg. Med nya ägare av Note skedde en förändring i företagets strategi och Notified utskiljdes. Note och Dynamic Precision ska även i fortsättningen arbeta tillsammans. Dynamic Precision blir ett renodlat teknikbolag, med Notefied som databas och CAD i Sverige och Norge som kärnan i bolaget, men även en del andra tjänster kommer att erbjudas kunderna, bland annat design i tätt samarbete med kundernas konstruktörer, Notefied, CAD, komponent och mönsterkortsinköp till prototyper levererade till produktion. Vår stora fördel är att vi kan jobba med komponentsäkring och mösterkortsprototyper väldigt tidligt i samråd med kunderna. Målet är att kunna levera ett komplett komponentpaket samtidig med kretskortsunderlag eller kretskort färdigproducerat för prototyper. Vi skall använda Notefied för koordinering av aktiviteter där kunderna också kan bidraga, lägga in information och följa status på konstruktion, komponentval, alternativa komponenter, status på inköp online med produkten i fokus. — Att arbeta parallellt och inte seriellt blir viktigt för att korta tiderna, säger Anders G. Johansen. — Komponentservice, mekanikkonstruktion och re-design från Gdansk skall också uppgraderas och satsas ytterligare på. Marknaden är i förrändring och vi förändrer oss med marknaden … inte mot, säger Anders G. Johansen. Dynamic Precision har idag 20 personer anställda, varav 4 i Sverige, 5 i Norge och 11 i Polen Önskar CAD-resurser i Sverige Dynamic Precision söker CAD-resurser i Sverige. Företaget flyttar til Kista i slutet av februari och önskar att utvidga med 1-2 CAD-resurser.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2