Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 december 2010

Tritech levererar intelligent belysningsstyrning till Linköpings kommun

Med hjälp av nya LED-armaturer och intelligent styrning under natten sparas mer än 70 procent av energikostnaden jämfört med konventionella gatubelysningsarmaturer.

Linköpings kommun har byggt en ny gång- och cykelväg från Vreta Kloster skola till Järngården, en sträcka på ca 2,5km. Sträckan har belysning med 100 st LED-armaturer. Efter genomförd utvärdering finns ytterligare installationer. Upp till 7000 kvicksilverarmaturer ska bytas ut under de närmaste åren. Systemet är baserat på Meshnet Light Control från Tritech som är ett system för intelligent, kostnadseffektiv styrning av gatubelysningsnät. I grundförandet kontrollerar systemet tänd- och släcktider för belysningsnätet. Systemet är skalbart och kan vid behov byggas ut eller kompletteras med mera komplexa funktioner så som ljusreglering av belysningsgrupper eller enskilda armaturer. För ökad trygghet för kommunens invånare finns också en larmfunktion om en lampa slocknar. Varje armatur kan styras individuellt vilket gör det möjligt att anpassa belysningen vid, till exempel, utsatta övergångsställen. Belysningen kommer under en provperiod att vara tänd på 20 W effekt per armatur fram till kl 22.00 och därefter dimras ned till 5 W fram till kl 05.00. LED-armaturerna kommer från Prisma Light AB. — Det finns en stor besparingspotential med ny belysningsteknik, säger Per-Ove Lennartsson på Utsikt, som sköter gatubelysningen åt Linköpings kommun. Vi har mätvärden från den nya belysningen och om vi kör med dimrad belysning under natten sparar vi 72 procent av energin om vi jämför med den lösning vi hade valt med konventionell teknik. Besparingen är ett stort steg i Linköpings arbete med att bli en alltmer uthållig kommun. — Potentialen för LED och smart belysningsstyrning är naturligtvis stor då det enkelt går att påvisa stora kostnadsbesparingar både vad gäller energianvändningen och driftkostnader för belysningsnäten. Under närmaste åren kommer ett stort utbyte av armaturer ske till LED teknik, med tillhörande styrning, inte bara i Linköping utan i hela Sverige. ”Idag finns det drygt två miljoner belysningspunkter i gatubelysningsnäten. Därtill tillkommer belysning på allmänna platser, parkeringar, industrier, osv.”, säger Krister Alex, Tritech Technology.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1