Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2010

Cellpoint Connect AB bestrider konkursansökan

Cellpoint Connect AB har tagit del av konkursansökan mot bolaget grundad pÄ ett lÄneavtal daterat 27 december 2007. Fordran uppgÄr till 2,5miljoner DKK jÀmte rÀnta. Konkursförhandling Àr utsatt till den 19 januari 2011.
Konkursansökningen bestrides dÄ lÄneavtalet inte undertecknats av behöriga firmatecknare. Bolaget kan inte vitsorda klar och förfallen fordran avseende kapitalbelopp jÀmte rÀnta.

Cellpoint Connect AB förhandlar med bolagets fordringssÀgare med syfte att uppnÄ avtal om konvertering till aktier i kombination med alternativ överenskommelse om genomförbara kassaflödesanpassade avbetalningsplaner för fordringar som uppstod under den föregÄende ledningens medverkan före 2010.

Med anledning av konkursansökan har, sÄvÀl det operativa arbetet med omstruktureringen som, förhandlingarna med fordringsÀgarna stannat av för att klarlÀgga förutsÀttningar och möjligheter för det fortsatta arbetet inom ramen för aktuella legala och affÀrsmÀssiga krav.

Bolagets ledning kommer snarast möjligt att Äter kontaktat berörda för att klara ut förutsÀttningarna och fortsÀtta förhandlingarna i syfte att överenskomma lösning av de fÄtal kvarstÄende fordringarna frÄn den tidigare ledningens verksamhet.

Den omfattande omstrukturering som ledningen för det nya Cellpoint har genomfört sedan början av 2010, med vidareutveckling av bolagsstrukturen för produkter och tjÀnster, Àr inne i en intensiv genomförandefas. Exempel pÄ detta Àr att all operativ verksamhet nu bedrivs i dotterbolag som har enskilda lönsamhets- och omsÀttningskrav, och att icke verksamma eller förlustdrivande bolag har avvecklats. Den omstrukturerade verksamheten har kommit igÄng med sakta men sÀker, dock Ànnu begrÀnsad, generering av löpande kassaflöden.

Samtidigt pÄgÄr den finansiella omstruktureringen med sikte att vÀsentligt stÀrka bolagets soliditet, likviditet och kassaflöden. Den föregÄende ledningen ingick olika kreditavtal med flera finansiÀrer avseende den dÄvarande verksamheten, som dÀrefter inte kunnat generera tillrÀckliga medel för att tÀcka de aktuella fordringarna.

Den nuvarande ledningen har under senare delen av 2010 förhandlat med de tidigare fordringsÀgarna för att skapa en solidare balansrÀkning för den omstrukturerade verksamheten.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2