Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 december 2010

Robotdalen får 19 miljoner i fortsatt stöd från EU

Under 2007-2010 kunde Robotdalen, tack vare extra EU-medel, utöka verksamheten och genomföra än fler framgångsrika satsningar för att få fram nya produkter, företag och jobb inom robotområdet. Under 2011-2013 tilldelas Robotdalen ytterligare 19,2 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Robotdalens grundfinansiering kommer från Vinnova (Verket för innovationsstöd) samt samarbetspartners i Västmanlands, Örebro och Sörmlands län i form av Örebro universitet, Mälardalens högskola, regionförbund, kommuner och företag som Atlas Copco, Volvo och ABB Robotics, för att nämna några exempel. De tre senaste åren har Robotdalen även fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Välbehövliga medel till Robotdalens arbete med kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. – Vi har kommit en bra bit på vägen - 16 produkter och 16 företag har sett dagens ljus – och fler är på gång, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Vår styrka är just förmågan att ta innovationer hela vägen från idé till kommersialiserad produkt, med slutanvändarens behov i fokus. De EU-medel som Robotdalen nu tilldelats kommer bland annat bidra till att bygga Robotdalens internationella varumärke samt öka effektiviteten i kommersialiseringsprocessen av nya produkter och företag. De tre kärnområdena industrirobotik, fältrobotik och hälsorobotik får större utrymme att arbeta för ökad produktivitet hos små och medelstora företag, utveckling av tunga fordon för effektivare industriellt utnyttjande samt för att säkerställa etableringen av hälsorobotik som ny bransch, där Sverige tar täten. – Vårt regionala fokus finns kvar, men vi har lyft blicken och satsar även nationellt och internationellt, berättar Erik Lundqvist. Tillsammans med andra starka och kreativa aktörer ska vi gemensamt föra ut svensk robotik i resten av världen. Det förnyade förtroendet med ytterligare EU-finansiering ger oss de förutsättningar vi behöver för att lyckas.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-2