Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 december 2010

Digital Vision förvärvar Image Systems

Digital Vision AB har ingått avtal om förvärv av Image Systems AB. Via förvärvet skapas en koncern med en pro forma omsättning för 2011 om 125 MSEK.

Den föreslagna affären innebär att Digital Vision erlägger en köpeskilling bestående av dels 24,3 MSEK i kontanter dels 344 miljoner nyemitterade aktier à sju (7) öre. Affären är villkorad av att en garanterad företrädesemission och kvittningsemission kan genomföras samt att en extra bolagsstämma i Digital Vision bifaller styrelsens förslag. Bolagets största aktieägare Yggdrasil har ingått en teckningsförbindelse om 9 MSEK. Därutöver har ett konsortium ställt garantiförbindelser om 45 MSEK, liksom teckningsförbindelsen är behäftade med ett villkor avseende kvittningsemissionen. Således är 100% av företrädesemissionen om 54 MSEK till fullo garanterad givet att villkoret rörande konvertibelägarnas kvittningsemission uppfylles. "Image Systems AB omsätter cirka 40 MSEK och är ett ledande företag inom sitt segment för bildfångst, bildbehandling och digital rörelseanalys. Affären är strategiskt viktig då den bland annat öppnar för distribution av Digital Visions teknik och produkter i Image Systems etablerade och världsomspännande partnernätverk. Förvärvet innebär att vi skapar bättre förutsättningar för lönsamhet och tillväxt i koncernen. Min fasta övertygelse är att bolaget nu får en stabil finansiell grund och tillgång till nya marknadskanaler.", säger Bengt Broman, VD Digital Vision AB.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2