Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
LED-chip från Obducat Komponenter | 10 januari 2011

Obducat ökar orderingången

Orderingången ökade under fjärde kvartalet 2010 till ca 20 MSEK. Därmed uppgår den preliminära orderstocken till ca 23 MSEK vid årsskiftet.
I orderstocken ingår inte den villkorade order värd 8 MSEK avseende ett produktionssystem från en LED-tillverkare som bolaget erhöll i september 2010.

I orderingången ingår beställningar avseende NIL-system från prestigefulla kunder såsom CEA-LETI ett ledande institut, baserat i Frankrike, för forskning inom mikro- och nanoteknologi och Fudan University lokaliserat i Shanghai, Kina. Under det gångna halvåret har även order avseende NIL-system erhållits från Lippmann Institutet i Luxemburg samt ett USA baserat bolag som tidigare använt Obducatutrustning vid ett universitet i USA. Bolaget avser att producera testkomponenter, som är avsedd att användas i samband med dialysbehandling, att användas vid fälttester för att senare i år starta volymproduktion.

Under det senaste halvåret har arbetet med att nå avslut intensifierats – något som nu börjar ge resultat. Bolaget har under hösten gjort förändringar i sättet att arbeta med kunderna och förväntningarna är att detta ska, fortsatt under 2011, skapa möjlighet att upprätthålla den trendförändring som kan konstateras för fjärde kvartalet.
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2