Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 januari 2011

Axlon i ramavtal med Filmkedjan

Axlon har skrivit ett ramavtal med en av Sveriges rikstäckande videokedjor, Filmkedjan, om installation av kontanthanteringssystemet, AxlonRS.

Genom ramavtalet, som omfattar Filmkedjans alla 57 butiker i Sverige, kan Filmkedjan erbjuda alla butiker inom Filmkedjan möjlighet att installera AxlonRS. Samarbetet mellan Axlon och Filmkedjan skall skapa förutsättningar till en trygg arbetsmiljö för de anställda samt en effektivisering kontanthanteringen i butikerna. Genom detta ramavtal erbjuds alla butiker inom Filmkedjan en möjlighet att installera kontanthanteringssystemet AxlonRS. - Avtalet med Filmkedjan är viktigt för Axlon. Vi har lagt en bra grund till att utvidga kundbasen till ett nytt segment, säger Tomas Ringström, vd för Axlon Group AB. Filmkedjan arbetar i en bransch där sena öppettider är vanligt förekommande, nu kan Axlon och Filmkedjan erbjuda en trygghet för alla butiker anslutna till kedjan. - Säkerhet och effektivitet är en viktig fråga för oss och med detta ramavtal skapar vi förutsättningar för våra anslutna butiker att använda ett slutet kontanthanteringssystem, säger Salim Chabo, vd för Filmkedjan & Moviegross AB. - Ramavtalet skall nu marknadsföras till butiker anslutna till Filmkedjan och vi hoppas att det inom kort skall generera order till Axlon, säger Tomas Ringström, vd för Axlon Group AB. Vi uppskattar att ramavtalet har ett potentiellt värde om ca 7 MSEK över en 2-årsperiod.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2