Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 januari 2011

Skeab och Qfab går samman

I januari 2011 har beslut fattats i bolagens styrelser om att slå ihop verksamheterna Skeab Elektronik AB och Qfab Elektronik AB. Detta kommer att genomföras den 1 februari 2011.

Syftet med sammanslagningen är att få samverkansfördelar i form av effektivare administration och bättre utnyttjande av personal- och anläggningsresurser för att kunna möta marknadens ökade krav. Med en starkare position på marknaden kan det nya bolaget erbjuda sina kunder ännu bättre tillgänglighet, kapacitet och service. Christian Löfgren, VD för Qfab: ”Qfab befinner sig sedan i höstas i en mycket expansiv fas där vi sedan i oktober 2010 kan se en ökning med nära 50% på orderingången jämfört med samma period föregående år. Samgåendet med Skeab kommer att ge oss de förutsättningar vi behöver för att fortsätta utveckla verksamheten.” Tord Eriksson, VD för Skeab: ”Bolagen kompletterar varandra och ger det nya bolaget möjlighet att bearbeta marknaden på ett effektivare sätt. Sammanslagningen leder också till en större maskinpark, fördubblad personalstyrka samt utökade finansiella resurser att använda för investeringar som rustar oss för att kunna ta emot ökade volymer från såväl befintliga som nya kunder.” Tills vidare kommer verksamheterna i Skeab Elektronik AB och Qfab Elektronik AB drivas vidare i respektive bolag, som från och med 1:a Februari 2011 är helägda dotterbolag till Skeab i Stockholm AB.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1