Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 januari 2011

Novael omstartat under ny ledning

En ny ledning har tagit över inkråmet från konkursade kontraktstillverkaren Novael Automatik AB, och startat om verksamheten som idag heter Novael Production AB.
Novael Automatik AB i Åtvidaberg har under ett antal år konstruerat och monterat apparatskåp för olika tillämpningar och är också en kontraktstillverkare för tillverkning i mindre och kortare serier. Företaget gick i konkurs för en tid sedan. Sedan dess har en ny ledning tagit över inkråmet och startat om verksamheten som idag heter Novael Production AB. Evertiq har fått sig en pratstund med Khosrow Dabiri, som är ny VD för verksamheten.

Hur har det gått sedan konkursen? Har uppstarten gått smidigt tillväga?
Vi är en grupp med stor erfarenhet av kontraktstillverkning och har beslutat satsa vidare påverksamheten. Genom förvärv av Novael Automatik AB:s inkråm kommer vi att driva
produktionen vidare i bolaget Novael Production AB. Gruppen består av:

Khosrow Dabiri, tidigare platschef på PartnerTech och VD hos AQ LaserTool
Kristina Swenningsson, tidigare VD, Novael
Michael Kuisma, tidigare operativ chef, Novael
Sören Wilhelmsson, tidigare utvecklingschef för PartnerTech

Vi har fått mycket positivt gensvar från alla kunder och uppstarten har gått planenligt.

Vad var det i verksamheten som ni såg var värt att ta över?
Vi har en mycket stor tilltro till kärnan i verksamheten och den kompetens och erfarenhet som medarbetarna besitter. Vi bedömer att det finns behov på marknaden av den typ av produktion som Novael production AB erbjuder.

Kommer det att ske några förändringar nu?
Företagets nya nyckelbefattningar kommer att innehas av:
Khosrow Dabiri, VD
Kristina Swenningsson, Marknads- och försäljningschef
Michael Kuisma, Operativ chef

För övrigt blir inga ändringar

Hur ser ni på framtiden? Är det några speciella segment ni är intresserade av att rikta in er mot?
Vi kommer att fortsätta den framgångsrika satsningen på den industriella kontraktstillverkningen med basen i konstruktion och montage av apparat-/styrskåp för en bredare kundgrupp.

Planerar ni att göra några nyinvesteringar i verksamheten? Maskinpark, personal etc?
Vi kommer successivt öka personalstyrkan men har inte investeringsbehov i närtid.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-15 17:25 V11.9.0-2