Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 01 februari 2011

Högre priser på kontaktdon

Ny rapport pekar på ökande materialkostnader som driver upp försäljningspriserna på kontaktdon.

Analytikerföretaget specialiserat på kontaktdonsindustrin, Bishop and Associates indextal för prisriktningen på kontaktdon var i december 3.375. Personal inom kontaktdonstillverkare som Bishop har intervjuat tror att indexsiffran om 6 månader kommer att vara 3.582. Ett tal över 3.000 betyder enligt Bishops beräkningar att priserna kommer att öka. Skalan ligger mellan 1.000 och 5.000 där 1.000 betyder stor prisminskning och 5.000 är stor prisökning. Deltagarna i undersökningen tillfrågades om deras uppfattning om priserna på kontaktdon under de senaste 6 månaderna samt de kommande 6 månaderna. Kostnaden för material som används för tillverkning av kontaktdon har stigit i pris under de senaste 6 månaderna och väntas fortsätta göra det under det nästkommande halvåret. Därför tror de flesta tillfrågade att även priserna på kontaktdon kommer att göra det. Vad gäller ledtider så frågades deltagarna i undersökningen om deras uppfattning för 6 månader sedan respektive 6 månader framöver. Svaren blev att ledtiderna ligger på 5.8 veckor nu och att de för 6 månader sedan låg på 5.9 veckor. Om 6 månader kommer ledtiderna att ligga på 4.6 veckor. Detta betyder att ledtiderna minskar för första gången sedan 2009 vilken enligt Bishop troligen förklaras med en lägre efterfrågan.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1