Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 november 2001

Semcon får order från Novo Nordisk Engineering

Semcon Life Science projekterar ett processavsnitt i en ny fabrik som Novo Nordisk A/S låter bygga i Danmark

Ordern från Novo Nordisk Engineering A/S gäller design av både hård- och mjukvara. Ordern är inklusive en option värd ett tvåsiffrigt miljonbelopp. Projektet sträcker sig över drygt ett och ett halvt år och utförs av ett tjugotal konsulter i Semcon Life Science i Göteborg, som sedan en tid arbetar med projektet för NNE (Novo Nordisk Engineering A/S), ett självständigt dotterbolag till Novo Nordisk A/S. Ordern är inklusive en option värd ett tvåsiffrigt miljonbelopp. ? Detta är en tydlig inbrytning inom läkemedelsindustrin, med ett helt nytt koncept. För Semcons del är det mycket intressant, eftersom Life Science har många potentiella kunder världen över, säger Hans Johansson, Semcons koncernchef. Projekteringen av den nya så kallade Factor VII-fabriken i Hilleröd i Danmark kommer att vara färdig våren 2002. Installation och provkörning kommer att ske under sommaren och hösten 2002. Novo Nordisk kommer i produktionsanläggningen att tillverka NovoSevenâ , som används för att behandla den grupp av blödarsjuka som inte tål traditionella behandlingsmetoder för att stoppa blödning. Det genomförs också tester som ska ligga till grund för att NovoSevenâ ska godkännas till en rad nya användningsområden för att stoppa blödning. Semcon står för ett helhetsåtagande vad gäller projektledning, design, dokumentation, kvalificering, validering, testning och provkörning. Åtagandet innehåller även en automationsdel, utvecklad i linje med de senaste kraven från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration). Ett av de krav som Novo Nordisk Engineering ställde på det företag som skulle få utföra uppdraget var erfarenhet från Novo Nordisks validerings- och kvalitetsmodell i kombination med djup kunskap om läkemedelstillverkning och projektgenomförande. Nyckelpersonerna på Semcon Life Science har arbetat i drygt femton år inom läkemedels- och bioteknikindustrin med ett flertal stora uppdrag för läkemedelsföretag i Europa, inklusive Novo Nordisk. ? Det här är ett resultat av Semcons fokusering på läkemedelsindustrin, där vi arbetar målinriktat. För att lyckas är det mycket viktigt med erfarenhet och rätt kompetens. Vi har också den trovärdighet som krävs för att få internationella uppdrag, säger Sture Smith, chef för Semcon Life Science.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1