Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 februari 2011

HMS ökar vinsten med 200%

Ökningen i nettoomsättning uppgick till 41% och vinsten efter skatt ökade med 200% under 2010.

Nettoomsättningen för 2010 ökade till 344,5 Mkr (244,5), vilket motsvarar en ökning med 52 % i lokala valutor. Rörelseresultat ökade till 83,5 Mkr (31,1), motsvarande en rörelsemarginal på 24,2 % (12,7). Orderingången för räkenskapsåret uppgick till 342,3 Mkr (257,9). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 74,8 Mkr (31,0). Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 91,6 Mkr (72,2) motsvarande en ökning på 27% och rörelseresultatet uppgick till 19,8 Mkr (15,8). VD kommentar: År 2010 blev omsättningsmässigt ett nytt rekordår i HMS historia. Omsättningen uppgick till 345 Mkr vilket är 41% mer än 2009 men framförallt nästan 9 % högre än det tidigare rekordet år 2008. Den starka återhämtning vi såg under första halvåret 2010 har planat ut något med en tillväxt under årets sista kvartal på 27%. Förstärkningen av den svenska kronan i förhållande till de för HMS väsentliga valutorna har påverkat 2010 års omsättning negativt med 26 Mkr jämfört med närmast föregående år. Kronförstärkningen har även haft viss negativ effekt på vår bruttomarginal under årets senare del.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1