Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 03 februari 2011

Stark tillväxt för Axis

Axis redovisar en stark avslutning på 2010 med en nettoförsäljning på 2 933 Mkr (2 301). Fortsatt hög efterfrågan på Axis produkter på samtliga marknader, god lagersituation och hög tillgänglighet för Axis nätverksvideoprodukter bidrog till den starka avslutningen.

Under fjärde kvartalet uppgick Axis tillväxt i lokala valutor till 40 procent. Axis bedömer att tillväxten är högre än marknadens och därmed har Axis stärkt sin position som marknadsledande leverantör av nätverksvideoprodukter. Intresset har varit stort för installationer av övervakningsutrustning inom detaljhandeln, stadsövervakning och transportsektorn i samtliga regioner. Efter periodens utgång har Axis stärkt patentportföljen genom förvärv av ett tjugotal patent relaterade till nätverkskameror. Under året har Axis fortsatt den globala expansionen och i slutet av året hade företaget 914 anställda (774). * Nettoomsättningen uppgick under året till 2 933 Mkr (2 301), för fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 875 Mkr (659). * Rörelseresultatet uppgick för året till 415 Mkr (308), för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 125 Mkr (121). * Resultatet före skatt uppgick för året till 413 Mkr (307), för fjärde kvartalet uppgick resultatet före skatt till 125 Mkr (120). * Resultatet efter skatt uppgick för året till 300 Mkr (218), för fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 90 Mkr (85). * Resultatet per aktie uppgick för året till 4,32 kr (3,14). * Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr varav 3,00 kr extra utdelning (4,00 varav 2,75 kr extra utdelning).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1