Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 februari 2011

Stopp för smuggling av gamla datorer

Europaparlamentet har antagit ett direktiv om återvinning av elektriska och elektroniska produkter och det avfall som uppkommer efter att produkten skrotats. Målen ska bli mera amtitiösa vad gäller återvinning.

- Det ska bli svårare att smuggla ut elektriskt och elektroniskt avfall. Idag vet vi inte vad händer med så mycket som 54% av allt detta avfall. Med bättre kontroll och striktare regler kommer vi att minska den illegala exporten, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S). Den illegala exporten är ett jätteproblem både för miljön och för människors hälsa. Vi vet att farliga metoder används för att utvinna dyrbara metaller ur skrotet. - Eftersom det elektriska och elektroniska avfallet blir mer och mer är det viktigt att vi har ambitiösa mål för hur stor del av allt säljs som ska återvinnas, fortsätter Åsa Westlund. Genom att återvinna och återanvända en större andel elektriskt och elektroniskt avfall kan vi skapa fler jobb och minska behovet av att importera vissa råmaterial.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2