Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2011

Note visar positiv trend

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,3% och starkt kassaflöde hos Note.

Note har lyckats vända den negativa trenden visar Notes bokslutskomminuké för 2010, med vinst det sista kvartalet. Finansiell utveckling januari till december Försäljningen uppgick till 1 210,7 (1 200,1) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 16%. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -1,4 (-27,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -48,2 (-90,8) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -4,0% (-7,6%). Resultat efter finansnetto uppgick till -59,4 (-97,9) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till -12,6 (-34,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -62,0 (-81,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -2,55 (-5,14) SEK/aktie. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet per aktie till -1,13 (-2,16) SEK/aktie. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -13,6 (23,9) MSEK, Finansiell utveckling oktober till december Försäljningen ökade med 26% till 366,8 (291,5) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 37%. Rörelseresultatet uppgick till 12,2 (-2,7) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,3% (-0,9%). Resultat efter finansnetto uppgick till 8,1 (-4,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (-9,9) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (-0,63) SEK/aktie. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 40,2 (14,2) MSEK, vilket motsvarar 1,39 (0,90) SEK/aktie.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1