Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2011

Tungt år för MultiQ

Bildskärm- och digital signage-företaget MultiQ hade en nettoomsättningen på 105,7 Mkr (143,9 Mkr) och ett resultatet efter skatt på -11,0 Mkr (2,5 Mkr) för helåret 2010.

"2010 blev en resultatmässig besvikelse. Även om året inleddes lovande med en stark orderingång, gjorde en hastigt vikande marknad att året som helhet blev svagt. Vi kan konstatera att marknaden var betydligt trögare än vi förutspått. Under året drabbades vi av förskjutningar i ett antal större projekt och kunderna har varit restriktiva med sina investeringar. Som en följd av detta blev årets orderingång mycket svag, speciellt under andra halvåret. Dessutom annullerades delar av en stororder, vilket reducerade vår orderstock väsentligt", kommenterar företaget vd Anders Laurin. Helår - Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,7 Mkr (143,9 Mkr) - Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -11,0 Mkr (2,5 Mkr) - Resultat per aktie för perioden blev -0,39 kr (0,09 kr) - Orderstocken uppgick till 4,8 Mkr (40,0 Mkr) - Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr Fjärde kvartalet - Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (36,4 Mkr) - Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -4,1 Mkr (2,1 Mkr) - Resultat per aktie blev -0,14 kr (0,07 kr) - Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr Väsentliga händelser efter periodens utgång - MultiQ fick en order om 1,2 Mkr till en ledande apotekskedja
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2