Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2011

Rekordvinst hos Beijer Electronics

Beijer Electronics har haft ett mycket gott år 2010 med en vinst efter skatt som steg till 89,5 mkr (40,2).

"En summering av 2010 ger ett osedvanligt händelserikt år. Återhämtningen efter den djupa nedgången 2009 gick snabbt, framför allt resultatmässigt. Med ett fortsatt starkt fjärde kvartal kunde Beijer Electronics visa en vinst för helåret 2010 som överträffade den tidigare rekordvinsten från 2008. Ökade volymer och god kostnadskontroll förklarar den kraftiga vinstuppgången. Vi har även satsat offensivt för framtiden och lagt ökade resurser på produktutveckling och lanserat nya produkter samtidigt som marknads- och säljorganisationen byggts ut. Dessutom har vi genomfört två större förvärv i USA och Taiwan som stärker koncernens globala närvaro", kommenterar vd Fredrik Jönsson.. Helåret 2010 * Orderingången steg med 17 procent till 1273,6 mkr (1088,3) * Omsättningen ökade med 13 procent till 1232,3 mkr (1088,5) * Rörelseresultatet steg med 95 procent till 124,3 mkr (63,8) * Vinsten efter skatt steg till 89,5 mkr (40,2) * Vinsten per aktie blev 14,04 kronor (6,22) * Utdelningen föreslås till 6,00 kronor per aktie (4,00) * Styrelsen föreslår split 3:1 Fjärde kvartalet * Orderingången steg med 12 procent till 328,0 mkr (292,1) * Omsättningen ökade med 22 procent till 336,2 mkr (275,7) * Rörelseresultatet steg med 74 procent till 35,0 mkr (20,1) * Vinsten efter skatt ökade till 26,2 mkr (12,7) * Vinsten per aktie blev 4,26 kronor (1,96) * Två strategiskt viktiga förvärv i Taiwan och USA
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1