Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2011

Addtech ökar omsättningen

Addtechkoncernens nettoomsättning under räkenskapsårets första nio månader ökade med 19 procent till 3 235 MSEK (2 709). Under det tredje kvartalet (oktober-december) ökade netto- omsättningen med 29 procent till 1 200 MSEK (933).
Perioden 1 april - 31 december 2010 (9 månader) har varit gynnsam för addtech:

*
Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 235 MSEK (2 709).
*
Rörelseresultatet ökade med 83 procent till 274 MSEK (150).
*
Resultatet efter finansiella poster ökade med 89 procent till 263 MSEK (139) och resultatet efter skatt ökade med 86 procent till 190 MSEK (102).
*
Vinst per aktie uppgick till 8,45 SEK (4,50). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 10,60 SEK (6,75).
*
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 203 MSEK (243). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 11,35 SEK (15,25).
*
Avkastningen på eget kapital uppgick till 29 procent och soliditeten var 39 procent.
*
Under verksamhetsåret har koncernen genomfört tolv förvärv vilket tillför en omsättning om drygt 600 MSEK på årsbasis.

1 oktober - 31 december 2010 (3 månader)

*
Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 29 procent till 1 200 MSEK (933).
*
Rörelseresultatet ökade med 85 procent till 102 MSEK (55) och rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (5,9).
*
Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,10 SEK (1,65).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-21 11:51 V11.0.0-2