Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2011

Addtech ökar omsättningen

Addtechkoncernens nettoomsättning under räkenskapsårets första nio månader ökade med 19 procent till 3 235 MSEK (2 709). Under det tredje kvartalet (oktober-december) ökade netto- omsättningen med 29 procent till 1 200 MSEK (933).

Perioden 1 april - 31 december 2010 (9 månader) har varit gynnsam för addtech: * Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 3 235 MSEK (2 709). * Rörelseresultatet ökade med 83 procent till 274 MSEK (150). * Resultatet efter finansiella poster ökade med 89 procent till 263 MSEK (139) och resultatet efter skatt ökade med 86 procent till 190 MSEK (102). * Vinst per aktie uppgick till 8,45 SEK (4,50). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 10,60 SEK (6,75). * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 203 MSEK (243). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 11,35 SEK (15,25). * Avkastningen på eget kapital uppgick till 29 procent och soliditeten var 39 procent. * Under verksamhetsåret har koncernen genomfört tolv förvärv vilket tillför en omsättning om drygt 600 MSEK på årsbasis. 1 oktober - 31 december 2010 (3 månader) * Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 29 procent till 1 200 MSEK (933). * Rörelseresultatet ökade med 85 procent till 102 MSEK (55) och rörelsemarginalen uppgick till 8,5 procent (5,9). * Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,10 SEK (1,65).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1