Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2011

Obducat behöver nya pengar

Obducat gör ansökan om företagsrekonstruktion för 2 av sina dotterbolag.

Obducat har gjort en ansökan om företagsrekonstruktion för dotterbolaget Obducat Technologies AB och avser att inom kort göra det även för Obducat Camscan Ltd. Moderbolaget Obducat AB (publ) samt vilande dotterbolag i koncernen är inte föremål för någon sådan ansökan. Vidare har bolaget initierat ett kraftfullt åtgärdsprogram för att förbättra bolagets finansiella situation framgent. NGM har meddelat bolaget att handeln i bolagets värdepapper kommer att observationsnoteras tills vidare. Obducat har för sin del uttryckt önskemål om ett längre handelsstopp då osäkerheten om bolagets finansiella situation är sådan att tillräcklig information för närvarande inte kan ges och att fortsatt handel kan skada investerarnas intressen. Detta önskemål har emellertid avvisats av NGM. Företaget har också kallas till extra bolagsstämma fredagen den 11 mars 2011.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2