Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 22 november 2001

Nästa generations testverktyg

Verktyget som utvecklas i samarbete med Nokia Research Center kommer att bli marknadens första testutvecklingsverktyg som stöder det nya testspråket TTCN-3.

"Vi bryter ny mark för företag som vill förbättra sina testprocesser," säger Ingemar Ljungdahl, vid Telelogic. "Hittills har TTCN främst använts för s k conformance testning inom kommunikationsindustrin. Nu utökas TTCN-språket för att möta bredare behov inom testmarknaden, vilket även möjliggör användning inom andra branscher och applikationsområden. Vidare kommer verktyget att innehålla ett nytt, modernt grafiskt gränssnitt som erbjuder en konsekvent och produktiv användarmiljö under hela utvecklingsprocessen," fortsätter Ljungdahl. Nokia Research Center ser fördelar med att delta i utvecklingen Telelogic och Nokia Reasearch Center har gått samman för att tillsammans utveckla det nya TTCN-3-baserade testverktyget. "Genom att vara direkt involverade i utvecklingsarbetet kan vi säkerställa att resultatet motsvarar våra krav på funktionalitet och kvalitet," förklarar Dr. Colin Willcock, Research Manager vid Nokia. "Nokia?s tidiga medverkan i designarbetet gör att den nya produkten blir ytterligare mer användarvänlig än dagens verktyg," fortsätter Willcock. "Inom Nokia är vi övertygade om att TTCN-3 kommer att erbjuda verkliga fördelar jämfört med dagens teknologier. TTCN-3 erbjuder även möjligheten att använda ett standardiserat testspråk i större testsammanhang som exempelvis modultestning och mer generell mjukvarutestning," avslutar Dr. Willcock. "En fördel för företag som letar efter ett effektivt testverktyg" Samtidigt som Telelogic och Nokia utvecklar det första TTCN-3-baserade testutvecklingsverktyget, utvecklar ETSI själva språket i sig. "De ledande drivkrafterna bakom det nya språket är ETSIs medlemmar," säger Anthony Wiles, Manager vid ETSI Protocol and Testing Competence Centre. "TTCN är ett språk specifikt designat för testning, och med den nya syntaxen och operationella semantiken i TTCN-3 kommer språket att bli mycket enklare för mjukvaruingenjörer att ta till sig. Inom ETSI använder vi redan nu TTCN-3 för att specificera tester för SIP (IETF Session Initiation Protocol" och ETSI TIPHON OSP (Open Settlement Protocol)". ETSI ser flera fördelar med det gemensamma utvecklingsprojektet mellan Telelogic och Nokia. "Vi är extremt positiva till detta samarbete. ETSIs mål är att utveckla ett språk som uppfyller marknadens krav," förklarar Anthony Wiles. " Samtidigt är det mycket viktigt att det finns pålitliga och sofistikerade verktyg som stödjer det nya språket, både för framställning och exekvering av TTCN-3 testsviter. Därför uppskattas samarbetet mellan Nokia och Telelogic i högsta grad av oss. Genom att kombinera Nokia?s testkompetens och Telelogic?s kompetens inom utvecklingsverktyg, säkerställs ett fördelaktigt resultat för företag som letar efter ett effektivt testverktyg." Integrations- och migreringsmöjligheter Det kommer även att bli möjligt att integrera Telelogic?s nya testverktyg med andra utvecklingsverktyg. Målsättningen är att det nya verktyget skall stödja integrationer med både kravhanterings- och konfigurationshanteringsverktyg. "Testingenjörerna kommer att automatiskt kunna sammankoppla kravhantering med testfall och säkerställa att ett testutvecklingsprojekt med flera användare alltid är uppdaterat med olika versioner av projektet. Därmed är det enkelt att försäkra sig om att alla krav har testats för en specifik version av mjukvaran," förklarar Ingemar Ljungdahl. "Företag som redan idag använder ett TTCN-2 verktyg kommer att erbjudas en smidig migration till TTCN-3". Om testning och TTCN Testning av avancerad mjukvara är ett snabbt växande område inom många segment på mjukvarumarknaden. Testspråket TTCN är världens mest spridda dedicerade programmeringsspråk för testning. Telelogic är den ledande leverantören av TTCN-verktyg med sin Telelogic Tau TTCN Suite. Denna produkt är de facto standard för testning av kommunikationssystem och används för testning av allt från inbyggda kommunikationschips till växlar och intelligenta nätverkstjänster. Den nya TTCN-3-standarden utvecklas för närvarande av ETSI, dess medlemmar och ITU.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2