Annons
Annons
Annons
Annons
© Elmos Komponenter | 18 februari 2011

Elmos når rekordförsäljning

Baserat på preliminära uppgifter genererade Elmos Semiconductor AG en stark tillväxt under 2010. Omsättningen ökade 49,2% till 184 miljoner euro, vilket är den högsta försäljningsnivån i bolagets historia hittills (2009: 123 miljoner euro). 

Bruttoresultatet mer än fördubblades från föregående års resultat till 83,8 miljoner euro (2009: 35,9 miljoner euro). Bruttomarginalen var 45,3%, jämfört med 29,0% under 2009. Resultat före ränta och skatter (EBIT) ökade oproportionerligt i förhållande till omsättningen, till en nivå av 23,1 miljoner euro eller en EBIT-marginal på 12,5% av försäljningen år 2010 (2009: Minus 15,8 miljoner euro eller -12,8%). Koncernens nettoresultat uppgick till 17,8 miljoner euro (2009: nettoförlust på minus 12 miljoner euro).  Det fjärde kvartalet 2010 kännetecknades också av god tillväxt. Jämfört med tredje kvartalet 2010, gick försäljning upp ytterligare 5,1% till 48,6 miljoner euro (Q3 2010: 46,3 miljoner). Bruttomarginalen var 47,7% fjärde kvartalet 2010 och rörelsemarginalen uppgick till 7,5 miljoner euro, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 15,4%. Nettoresultatet genererades till ett belopp av 7,3 miljoner euro. Baserat på den positiva utvecklingen kommer styrelsen föreslå att årsstämman den 17 maj 2011 gör en utdelning på 0,20 euro per aktie.  – Våra kunder gjorde rätt som litade på våra produkter och vår kapacitet att leverera över 2010. Tillsammans med våra kunder har vi gynnats av en stark konjunkturuppgång och en hög efterfrågan på elektroniska lösningar. Trots den starka tillväxten lyckades vi också genomföra viktiga strategiska åtgärder under det senaste året. Bland dem finns en utbyggnad av vårt engagemang i Asien, säger Dr Anton Mindl, vd för Elmos semiconductor AG.  – Med världsunika produkter så som en halvledare för partiell nätdrift inom fordon och en särskild IO-Link-komponent för industriella nätverk har vi målmedvetet stärkt våra produktlinjer också. Under 2011 kommer vi att sträva efter att utöka vår forskning och utveckling och därmed vårt framtida produktportfölj än en gång ", Mindl kommentarer. 
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2