Annons
Annons
Annons
Annons
© Partnertech Elektronikproduktion | 18 februari 2011

Partnertechs vd: "Bolaget har en bit kvar"

Kontraktstillverkaren Partnertech rapporterar en nettoomsättning på 617,6 MSEK (556,1) för fjärde kvartalet 2010 vilket är en ökning, men sammanlagt slutade året på en förlust av 15 miljoner kronor.

– Partnertechs verksamhet har successivt förbättrats under året och det är glädjande att företaget vänt till vinst i fjärde kvartalet. Marknadssituationen har blivit allt mer positiv och försäljningen har åter tagit fart på flertalet marknader, säger vd Leif Thorwaldsson. Han är inte förvånad över resultatet: – I vår rapport för tredje kvartalet konstaterade jag att bolaget har en bit kvar för att visa uthållig lönsamhet och tillväxt. Efter ännu ett kvartal med positiv utveckling känner jag att den bilden fortsatt stämmer. Bolagets främsta fokus när vi nu går in i 2011 är därför att nå uthållig lönsamhet på samtliga marknader. På kort sikt uppnår vi detta genom att fullfölja de åtgärds- och strukturförändringsprogram som fortfarande löper på en del enheter Fjärde kvartalet 2010 • Nettoomsättningen uppgick till 617,6 MSEK (556,1) • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (1,5) • Resultatet efter skatt uppgick till 8,8 MSEK (-4,7) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,70 SEK (-0,37) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 16,2 MSEK (34,7) Helår 2010 • Nettoomsättningen uppgick till 2 181,1 MSEK (2 148,0) • Rörelseresultatet uppgick till -15,3 MSEK (-3,5) • Resultatet efter skatt uppgick till -19,6 MSEK (-21,5) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,55 SEK (-1,70) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -31,4 MSEK (30,9) • Soliditeten uppgick till 37,7 procent (41,5) • PartnerTech har under året startat en ny fabrik för plåtbearbetning och system integration i Myslowice, Polen. • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2010 (0)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2