Annons
Annons
Annons
Annons
© OEM International Elektronikproduktion | 22 februari 2011

OEM International starkt framåt

OEM International redovisar gott resultat under 2010. Sammanlagt ökar företaget omsättningen med 15% och resultatet efter skatt med 97%.

– När vi nu summerar 2010 kan jag konstatera att det blev ett mycket framgångsrikt år. Inledningen av året var osäker men vi har successivt märkt en ökad efterfrågan. Sedan andra kvartalet har vi haft en stabil tillväxt och både tredje och fjärde kvartalet överträffade omsättningen från motsvarande kvartal 2008. Totalt ökade nettoomsättningen med 15 % och orderingången med 22 % under helåret, säger vd Jörgen Zahlin. Han är också nöjd med de strategiska beslut som tagits under året: – Avyttringen av Cyncrona gör att verksamheten nu är renodlad mot komponentförsäljning mot industrin, vilket gör att vi nu kan koncentrera oss på utvecklingen av kärnverksamheten. FJÄRDE KVARTALET 2010 Orderingången ökade med 22 % till 390 MSEK (319) Nettoomsättningen ökade med 24 % till 392 MSEK (315) Resultat före skatt ökade med 83 % till 36 MSEK (20) HELÅRET 2010 Orderingången ökade med 22 % till 1 468 MSEK (1 199) Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 430 MSEK (1 240) Resultat före skatt ökade med 86 % till 136 MSEK (73) Resultat efter skatt ökade med 97 % till 100 MSEK (51) Resultat per aktie uppgick till 4,32 kr (2,19) Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie (2.00) Verksamheten inom division Production Technology avyttrad
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2