Annons
Annons
Annons
Annons
© Elektronikgruppen Elektronikproduktion | 24 februari 2011

Rekord för Elektronikgruppen

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 51 procent till 269 miljoner kronor (178 miljoner föregående år) vilket är den högsta omsättningssiffran för ett enskilt kvartal i bolagets historia. Orderingången ökade med åtta procent till 209 Mkr (193 miljoner 2009).

Koncernens nettoomsättning uppgick under 2010 till 922 miljoner (718 miljoner 2009), en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. Årets rörelseresultat uppgick till 20,7 miljoner (-67,6 miljoner 2009) och resultatet före skatt till 23,3 miljoner (-69,7 miljoner 2009). – I den europeiska verksamheten blev affärsklimatet allt mer gynnsamt under året. Under det första halvåret var återhämtningen relativt blygsam medan det andra halvåret präglades av en kraftigt ökad efterfrågan. En återhållande faktor har emellertid varit att flera av koncernens kunder har haft svårt att få tillgång till finansiering för investeringar, vilket har påverkat de enheter inom koncernen som erbjuder maskiner eller insatsvaror till investeringsvaror, skriver Elektronikgruppen i en pressrelease. – För affärsområde Electronics har efterfrågan efter en svag inledning på året ökat stadigt inom samtliga prioriterade kundsegment. Positionerna har stärkts, såväl på de europeiska som de asiatiska marknaderna, framför allt inom det viktiga telekomsegmentet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1