Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Flextronics Elektronikproduktion | 02 mars 2011

Hård disciplin hos Flextronics

SACOM har återvänt till fabriken i Zhuhai city som ägs av Flextronics. Förbättringar är synliga men problem likaså.

SACOM, Students and Scholars Against Corporate mesbevaiour (Ungefär: Studenter och forskare mot företags dåliga uppförande) slår fast följande i rapporten: Arbetarna: Enligt den information som SACOM fick 2008 var många arbetare i byggnad 17 (här efter refererat till som fabriken) temporärt anställda studerande praktikanter från olika provinser i Kina. Enligt Flextronics är nu alla arbetare i fabriken fast anställda och inga praktikanter förekommer längre sedan mitten av 2010. Andelen praktikanter på fabriken har varit lägre än 2% sedan början av 2010 enligt Flextronics. Liten löneökning men fortfarande för lågt Fabriken ger sina arbetare 1097 kronor/månad i ingångslön och 1158 efter tre månader. Dessutom får arbetarna vissa andra mindre förmåner. Lönerna ökar sedan marginellt och efter 18 månader har man en lön på 1332 kronor/månad vid heltidsarbete. © SACOM Löneökningar har kommit efter självmorden hos Foxconn under det gångna året. Den lagliga minimilönen har också höjts från 770 Yuan (738 kronor) till 960 Yuan (920 kronor). Arbetarna får också ett tillägg för lunch på 140 kronor/månad, 47 kronor för boende och 4,70 kronors extra betalt vid nattskift. Under fabrikens högsäsong kan arbetarna tjäna upp till 2400 kronor/månad, om man inkluderar övertidsbetalning. Enligt Flextronics ligger snittinkomsten om man räknar med övertid på 1725 kronor/månad. Ledig dag: Sedan mitten av 2010 arbetade arbetarna i snitt 10-10,5 timmar/dag men en ledig dag varje vecka. (exklusive en lunchrast på runt en timme) Det här innebär en övertid på 84-99 timmar/månad. Jämfört med 2008 är det dock långt bättre. Då var det vid högsäsong 150-180 timmars övertid. Efter det minskade man övertiden till 80 timmar på grund av minskad orderingång. Som ett svar på självmorden hos Foxconn började fabriken införa en ledig dag varje vecka från juli 2010 och framåt - något som man redan 2008 lovat att göra. Innan dess var det brukligt att man arbetade varje dag. En arbetare som intervjuades kommenterade det hela så här: Jag hade inte en ledig dag från april till juni. Med start från och med juli har jag varit ledig en dag i veckan. Jag är glad att vi har en ledig dag, men som ett resultat av det har min lön minskat med 500 Yuan. (479 kronor) Enligt Flextronics följs policyn med lediga dagar upp för att se till att arbetarna verkligen är lediga och vid god hälsa. Fortsatt hård disciplin: Det finns andra disciplinära åtgärder i fabriken. Arbetare med provanställning har två ”poäng” och fast anställda har sex ”poäng”. Förlorar man sina poäng av någon anledning så får man sparken. Anledningarna till poängförlust kan vara att man röker på ett område som inte är tillåtet, att man slumrar till under arbetet eller att man är sen till jobbet. Det här leder till 6, 4 respektive 2 poängs avdrag. Dessutom dras två poäng bort om arbetaren tillfogas någon arbetsrelaterad skada. Förlorar en arbetare tre poäng så innebär det att man inte kan befordras eller få löneökning på sex månader. Enligt Flextronics finns det ett progressivt program för disciplin för att se till att upprätthålla en positiv arbets-och levnadsstandard på området. Arbetare som drabbas av poängförlust går genomgå tränings- och förbättringsprogram. Flextronics säger att det sällan har funnits fall där någon tvingats sluta efter en eller två varningar. ----- Läs även: Del 1.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2