Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 mars 2011

Tvingas arbeta för att ta examen

En stor andel praktikanter från yrkesskolor finns fortfarande i Foxconns fabrik.

SACOM intervjuade över 30 arbetare i åldern 16-25 mellan juli och december 2010. De rapporterar att arbetarna vid Fonxconn var minst benägna att prata om sin arbetsplats. Studenter Enligt de som SACOM har pratat med är en stor del arbetare fortfarande praktikanter som arbetar vid fabriken, precis som det såg ut 2008. – Det är obligatoriskt att komma hit och arbeta annars får vi inget intyg från skolan, sade en av arbetarna vid fabriken i Guanlan. © SACOM Anställningen för studerande praktikanter varar 3-6 månader. Foxconn själva säger att det här är i linje med den kinesiska statens rekommendationer och att detta uppmuntras från regeringens sida. Eleverna går på särskilda yrkesskolor med runt 200 studenter på varje skola. Foxconn avslöjar inte hur många praktikanter som arbetar vid fabriken men tidningen Chinas Daily rapporterade i juni att 100.000 studenter stod uppskrivna för arbete framöver. De som intervjuades klagade över att det var irrelevant för utbildningen att stå vid monteringsbanden. Ökade löner för vissa Fabriken betalade från 2008 - 2010, juni, nya arbetare 900 Yuan. Det är den utsatta minimilönen i Kina. (Cirka 862 kronor i dagens kurs) Sedan dess har lönerna höjts till 1200 Yuan (1150 kronor) delvis som ett resultat av medias påtryckningar. Mer erfarna arbetare och lägre chefer får 1300-1800 Yuan i månaden. (1246-1725 kronor i månaden) Efter vågen av självmord som drog över fabriken bestämde Foxconn att lönerna skulle höjas för arbetare som varit anställda längre än sex månader. (Till 2000 Yuan, 1917 kronor månad) Enligt lokala fackförbund är det dock bara ungefär hälften av arbetarna som har varit anställda länge nog för att få del av denna löneökning. I oktober hölls en löneöversikt. För att få löneökning måste man klara av vissa krav och göra vissa tester. 85% sägs ha klarat dessa krav. De övriga 15% var inte ”arbetare i framkant” eller ”lagspelare”. De kommer att få en ny chans senare säger Foxconn. Några arbetare på fabriken kan efter höjningen tjäna så mycket som 4000 Yuan i månaden. (3800 kronor) Det här inkluderar dock övertidspremie. Vissa avdelningar har dock infört tre-skift under förra året vilket gör att inte alla kan arbeta övertid längre. Arbetare med baslönen oroade sig för hur de skulle överleva då 1200 Yuan bara räcker till den absoluta nödtorften. Arbetare oroade sig också för en ökning i produktionstempot i samband med löneökningen. Några såna mål, säger Foxconn, finns inte. Däremot finns det produktionsbonusar, produktionslagen tävlar därför med varandra. Övertid Övertiden minskade kraftigt som ett svar på de självmord som uppmärksammades föregående år. 2008 låg övertiden på 120 timmar vilket innebär en arbetsvecka på nästan 70 timmar. Från och med juni minskades övertiden kraftigt, bland annat genom införandet av en ledig dag per vecka. Arbetarna arbetar nu 10 timmar om dagen 6 dagar i veckan. Det gör att övertiden per månad ligger på ungefär 75 timmar, fortfarande en bra bit över det lagliga 36. Enligt Foxconn har arbetare rätt att begära mer övertid utöver de 36 lagstiftade timmarna. Foxconns policy är att "hedra" sådana frivilliga förfrågningar. Målet är dock att nå det lagstadgade 36 timmar innan 2011 är slut. Foxconn tillfrågar också sina anställda att skriva på ett dokument där de medger att all övertid är frivillig. Enligt de som SACOM intervjuade är det dock svårt att inte arbeta övertid under högsäsongen. De flesta har så låga löner att de ser en chans att kunna göra extra pengar på övertiden. Tackar man nej till att jobba övertid ett pass kan man bestraffas genom att inte få arbeta övertid på en månad – något som många inte har råd med. Hälsa Arbetare som hanterar hälsovådliga ämnen (Alkoholer, N-Heptane, Aceton) fick en extra slant för detta. Skyddsutrustning finns också. Ett träningsprogram för hantering av maskiner och kemikalier likaså. Arbetarna tvingas ofta stå upp under hela sitt arbetspass. Oftast går det att få gå i från för att sträcka på sig, gå på toaletten, dricka vatten eller liknanade. Arbetarna uttryckte dock en oro för sina medarbetare. Den som går ifrån kan bli beskylld om laget inte uppnår dagens produktionsmål. En av de bakomliggande orsakerna till självmorden, kom Foxnonn fram till, var isolation. Arbetarna är inte tillåtna att tala under arbetsdagen och de arbetare som arbetade på samma avdelning spreds ofta ut i olika sovsalar. Således kände de varken någon i sovsalarna eller de i samma arbetslag. Enligt Foxconn har man försökt åtgärda detta och arbetare får nu byta sovsalar så att de kan välja ”rumskompisar”. ----- Läs även: Del 1. Del 2
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1