Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Data4PCB Mönsterkort | 07 mars 2011

Vilka generella förändringar behövs i europeisk industri?

I den sista delen av serien om mönsterkortet i Europa förklarar Bernard Bismuth, Michael Gasch, Augusto Meozzi och Rex Rozario vad som behövs göras för att industrin ska få finnas kvar.

• Tillverkningen i Europa är fortfarande fokus för vår oro. Innovation i produktionsprocessen måste åtföljas av innovation i produkterna annars kommer båda sidor att förlora. Stödet till forskning får inte begränsa sig till ”Vad ska vi göra?” utan det måste också omfatta ”hur ska vi göra det”. • Att skapa nya arbeten måste få samma positiva klang som att ta fram en ny produkt. • Om vi enbart sponsrar industriprogram hos stora företag utan att samtidigt sponsra tillverkningen i Europa kommer vi att få stora och vackra skal men utan att lyckas säkra arbetsmöjligheter. • ”Fabrikslös” i Europa är samma sak som ”Arbetslös i Europa”. Den sociala kostnaden av att vara”Fabrikslös” blir synlig när en fabrik stänger ner sin produktion och den sociala kostnaden läggs på samhället. De här kostnaderna bör tas i övervägande när sponsringsprogram genomförs. • Vi blir aldrig bättre än vårt tekniska kunnande. När unga människor ser fabriker som stänger så får det effekten att ungdomar nobbar tekniska yrken och tekniska utbildningar. Vi måste aggressivt och offensivt stödja de tekniska utbildningarna. • Vi kommer kunna behålla vår starka industriella position om vi kan vidhålla kapacitet att skapa starka leveranskedjor. Det är ett välkänt faktum att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Därför är de medelstora och små företagen ovärderliga och oersättliga för de stora OEM-företagen. • Vi behöver specialister som kommer från de mindre företagen och som kan involveras i kommittéer för elektronik- och PCB-industrin. Vi behöver också ha en person i Bryssel som representerar leveranskedjan inom industrin, (hela kedjan från designen på mönsterkortet till montering och underleverantörer) samt deras organisationer och föreningar. • Skattelagstiftningen i samtliga EU-länder bör dirigeras för att stödja och sponsra industrin som finns i området. Skattebonusar bör införas till företag som tillverkar nya produkter. • Likaså är stöd och samarbete mellan de små och medelstora företagen nödvändigt för vår industri. • Och, sist, tekniskt samarbete mellan mindre företag, institut, universitet och de stora OEM-företagen i forskningsprojekt måste hitta stöd för att kunna reducera byråkrati.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1