Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Elektronikproduktion | 07 mars 2011

44 procent upp för Electrolux

Electrolux gjorde ett bra år 2010 och resultatet ökade med 44% trots minskad omsättning. En viktig orsak är tillväxten på marknader utanför västvärlden.

En stor del av framgången under föregående år bygger enligt Electrolux på att man lyckats nå en bred produktmix på viktiga marknader i till exempel Nordamerika. Ett annat viktigt skäl som anges är en god tillväxt i Asien och Latinamerika som vägde upp för den minskade försäljningsvolymen i Europa. Den svenska delen av företaget sysselsatte i snitt 2296 personer under 2010 med en total omsättning på 3,3 miljarder kronor. Resultatet påverkas något av de ökade råvarukostnaderna i världen under föregående år, något som man också förväntar ska hålla i sig. Resultatet förutspås dock bli fortsatt gott under 2011 med en återhämtning på viktiga marknader: – Efterfrågan på våra stora marknader återhämtade sig något under 2010. Vi förväntar oss att efterfrågan på marknaderna i Nordamerika och Europa kommer att fortsätta att visa en mindre ökning under 2011 med större delen av tillväxten under det andra halvåret, skriver vd Keith McLoughlin.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2