Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norautron (Bild enbart som illustration) Elektronikproduktion | 07 mars 2011

Elektronik i Europa på väg tillbaka

Efter den branta nedgången under 2009 när elektronik-branschen föll med över 17% har marknaden återhämtat isg under 2010. Produktionen av elektronisk utrustning och komponenter har ökat med 6,8% enligt siffor från Reed Electronics Research.

Motorn för tillväxt i Europa under 2010 var den tyska exporten, framför allt inom fälten industrielektronik och fordonsindustrin som återhämtade sig under året. Tyst elektronik ökade med 11,8% och resulterade i att landet kunde norpa åt sig en större del av den väst-europeiska kakan till 32,2% av totalen. Med förlusten av volymproduktion till lågkostnadsländer under 2009/2010 så kommer industrin att få förlita sig på fordons-, kommunikations-, industri- och försvarssegmenten. Industrisegmentet stod 2010 för 33% av elektronik-branschens output. Kommunikationsrelaterade produkter (inklusive försvarsrelaterade produkter) minskade med 18% 2009. Under 2010 skedde dock en tillväxt med 4,3% och det ser ut att bli ytterligare, om än en mer ödmjuk, tillväxt på 1% under 2011. Det dator-relaterade segmentet minskade med över 8% 2010 till att bara utgöra 17% av den totala elektroniska produktionen, något som kan jämföras med 31% år 2000. Komponentbristen hade en negativ inverkan på tillväxten under året men situationen lättade mot slutet av 2010. Reed Electronics Research förutspår tillväxt 2011, men på en blygsam nivå av 1,6%. De pekar också på risker; bland annat förlorat förtroende hos kunder och den påverkan som minskade anslag från regeringarna kommer att innebära.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1