Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nokia Elektronikproduktion | 08 mars 2011

Nokias och Microsofts avtal: 1 miljard USD till Espoo?

Det har länge varit en av de stora frågorna; Vad får företagen egentligen ut av det avtal som de har slutit med varandra? Vad sägs om en miljard dollar, Nokia? Eller royalties för Windows, Microsoft?

Det är finanstidningen Bloomberg som kommer med avslöjandet. Källorna, som lär vara väl insatta i affären, uppger följande: En miljard dollar, något över 6 miljarder svenska kronor. Det är vad Nokia får av Microsoft för att utveckla Windowsbaserade telefoner. I gengälld betalar Nokia en slags licensavgift för varje Windows-kopia som används i deras telefoner. I gengälld slipper Nokia själva utveckla mjukvara och räknar med att kunna dra ner kostnaderna. Avtalet har ännu inte skrivits under, men sägs löpa över fem år. Och visst är det så att Nokia behöver dra ner på just kostnaderna för att lyckas konkurrera. 26% har aktien fallit sedan samarbetet först offentliggjordes. Nokias rörelsemarginal har krympt till 4,9% från 19% ett decennium tidigare. Nu höjs hoppet till att man kan sänka kostnader inom utveckling och forskning från förra årets 3 miljarder euro med kanske en tredjedel. Samtidigt kommer licensen på varje Windows-kopia i telefonerna att hjälpa Microsoft – speciellt om det visar sig att Nokia säljer bra. I utbyte mot detta hjälper Microsoft till med att ta vissa initiala kostnader i projektet. Den miljardstora förhandsbetalningen var också en del av Microsofts kampanj; Man ville helt enkelt övertala Nokia att välja Windows framför Android. Det skulle också, enligt Bloombergs källor, vara en fördel för Nokia att Windows inte är så exploaterat i telefon-branschen. Med de allt mer snarlika Android-lurarna skulle Windows ge Nokia chansen att sticka ut och profilera sig. Utöver detta uppges också att Nokia betalar Microsoft för att få använda sig av vissa patenterade mjukvarulösningar samtidigt som Nokia implementerar viss egen teknik, bland annat Navteq, ett lokaliseringssystem. Knutet till detta finns också vissa möjligheter till att ta in annonsintäkter för Nokia. Båda företagen har avböjt offecialla kommentarer rörande avtalet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2