Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 mars 2011

Rapport: 'Konjunkturuppgången verkar ha tagit en paus'

I dag släpps Teknikföretagens konjunkturbarometer. Den visar på flera saker, bland annat att uppgången har dämpats under årets första kvartal. Bilden är dock splittrad mellan olika branscher. Orderingången är sammantaget bättre varför konjunkturen antagligen mer tillfälligt har planat ut.

- Konjunkturuppgången verkar ha tagit en paus under första kvartalet, säger chefekonom Anders Rune. Kapacitetsutnyttjandet i företagen har minskat något och bristen på yrkesarbetare är sammantaget relativt låg. Särskilt tydlig är dämpningen i de stora företagen där efterfrågan på yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer till och med minskat. - Att företagen fortfarande har stor outnyttjad produktionskapacitet och en jämförelsevis låg brist på personal kan också tolkas positivt eftersom det innebär att resurser finns, bara efterfrågan fortsätter uppåt. Företagens ordervolymer på export och på hemmamarknaden har ökat efter årsskiftet så slutsatsen är att konjunkturen ändå fortsätter uppåt, åtminstone i ett kortare perspektiv. Den dämpade konjunkturen förklaras bland annat med en sträng vinter. Också oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern spelar in. Det finns också mer lån gsiktiga förklaringar, till exempel den starka kronans påverkan på exporten, stigande räntor och höga råvarupriser. Slutligen påverkas förutsättningarna för tillväxt negativt av svaga marknader i länder med stora skuler och underskott i statsfinanserna i bland annat Europa. - Även om konjunkturen visar sig ha dämpats mer tillfälligt under första kvartalet får vi räkna med att uppgången framöver kommer att ske i avtagande takt, avslutar Anders Rune
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2